Treballs Fi de Grau> Antropologia, Filosofia i Treball Social

Vínculo afectivo y familiar en personas con discapacidad intelectual en centros residenciales

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:498
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG498
 • Autors:

  Sánchez Izquierdo, Carla
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-01-26
  Resum: Relat de la meva experiència a la Residència Maricel de Villablanca, després de set mesos com a estudiant de treball social en pràctiques. Anàlisis, basat en la observació i el contacte amb els usuaris i les seves famílies, tenint en compte la procedència i les característiques familiars de la persona ingressada. Estudi del vincle familiar que mantenen un cop ingressats en aquesta residència, i del sentiment de soledat i abandonament que poden sofrir, compartint opinions amb diferents professionals i familiars, i entrevistant-me amb ells. Report on my experience after seven months as a student of Social worker in practicum. Analysis based on observation and contact with users and their families, taking into account the origin and family characteristics of the person entered. Study of the family ties they keep after their admission to the centre, and of the feeling of solitude and abandonment they can experience, sharing opinions with workers and relatives, through interviews with them. Relato de mi experiencia en la Residencia Maricel de Villablanca, tras siete meses como estudiante de trabajo social en prácticas. Análisis, basado en la observación y el contacto con los usuarios y sus familias, teniendo en cuenta la procedencia y las características familiares de la persona ingresada. Estudio del vínculo familiar que mantienen tras el ingreso en esta residencia, y del sentimiento de soledad y abandono que pueden sufrir, compartiendo opiniones con diferentes profesionales y familiares, y entrevistándome con ellos.
  Matèria: Residències per a discapacitats-Catalunya-Reus
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Treball social Social Work Trabajo social
  Departament: Antropologia, Filosofia i Treball Social
  Estudiant: Sánchez Izquierdo, Carla
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Vincle afectiu i familiar en persones amb discapacitat intel·lectual en centres residencials Affective and familiar link in people with intellectual disability in residential centers Vínculo afectivo y familiar en personas con discapacidad intelectual en centros residenciales
  Data de la defensa del treball: 2015-05-25
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Qualitat de vida, persones amb discapacitat intelectual, residències de estància temporal o permanet per a persones amb discapacitat intelectual. Quality of life, people with intellectual disabilities, temporary o permanent residences stay for people with intellectual disabilities. Calidad de vida, personas con discapacidad intelectual, residencias de estancia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual.
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Vínculo afectivo y familiar en personas con discapacidad intelectual en centros residenciales
  Director del projecte: Torrens Bonet, Ramona
  Ensenyament(s): Treball Social
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Treball social
  Social Work
  Trabajo social
  Residències per a discapacitats-Catalunya-Reus
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar