Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

Clinical Performance of Paraoxonase-1-Related Variables and Novel Markers of Inflammation in Coronavirus Disease-19.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4997
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4997
 • Autors:

  Gonzalez Viñas, Maria
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-07-21
  Resum: In this study we aimed to investigate the alterations in the circulating levels of PON1, CCL2, and galectin-3 in 126 patients with COVID-19 and their interactions with clinical variables and analytical parameters. For comparisons, we recruited 45 COVID-19 negative patients and 50 healthy individuals. Our approach identified a synergy between oxidative stress, inflammation, and fibrogenesis in positive patients that is not observed in negative patients. PON1 activity was the parameter with the greatest power to discriminate between patients who were either positive or negative for COVID-19, while their levels of CCL2 and galectin-3 were similar. We suggest that the measurement of serum PON1 activity may be a useful marker for the diagnosis of COVID-19. En aquest estudi hem volgut investigar les alteracions en els nivells circulants de PON1, CCL2 i galectina-3 en 126 pacients amb COVID-19 i les seves interaccions amb variables clíniques i paràmetres analítics. Per a comparacions, vam reclutar 45 pacients negatius per a la COVID-19 i 50 individus sans. El nostre enfocament va identificar una sinergia entre l'estrès oxidatiu, la inflamació i la fibrogènesi en pacients positius que no s'observa en pacients negatius. L'activitat PON1 va ser el paràmetre amb més poder per discriminar entre pacients que eren positius o negatius per a la COVID-19, mentre que els seus nivells de CCL2 i galectina-3 eren similars. Suggerim que la mesura de l'activitat sèrica PON1 pot ser un marcador útil per al diagnòstic de COVID-19.
  Matèria: Medicina
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Ciencias de la salud Health sciences Ciències de la salut
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Gonzalez Viñas, Maria
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Rendimiento clínico de variables relacionadas con la paraoxonasa-1 y Nuevos marcadores de inflamación en la enfermedad por coronavirus-19. Clinical Performance of Paraoxonase-1-Related Variables and Novel Markers of Inflammation in Coronavirus Disease-19. Rendiment clínic de variables relacionades amb la paraoxonasa-1 i Nous marcadors d'inflamació en la malaltia del coronavirus-19.
  Data de la defensa del treball: 2022-05-10
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: biomarcadores; quimiocinas; COVID-19; galectina-3 biomarkers; chemokines; COVID-19; galectin-3 biomarcadors; quimiocines; COVID-19; galectina-3
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Clinical Performance of Paraoxonase-1-Related Variables and Novel Markers of Inflammation in Coronavirus Disease-19.
  Director del projecte: Iftimie Iftimie, Simona Mihaela
  Ensenyament(s): Medicina
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciencias de la salud
  Health sciences
  Ciències de la salut
  Medicina
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar