Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

SUCNR1 controls an anti-inflammatory program in macrophages to regulate the metabolic response to obesity

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5002
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5002
 • Autors:

  Keiran Fernández, Noelia Elizabeth
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-07-22
  Resum: Succinate is a signaling metabolite sensed extracellularly by SUNCR1 receptor. The accumulation of succinate in macrophages is known to activate a pro-inflammatory program; however, the contribution of SUCNR1 to macrophage phenotype and function has remained unclear. We found that activation of SUCNR1 had a critical role in the anti-inflammatory responses in macrophages. Myeloid-specific deficiency in SUCNR1 promoted a local pro-inflammatory phenotype, disrupted glucose homeostasis in mice fed a normal chow diet, exacerbated the metabolic consequences of diet-induced obesity and impaired adipose-tissue browning in response to cold exposure. Activation of SUCNR1 promoted an anti-inflammatory phenotype in macrophages and boosted the response of these cells to type 2 cytokines El succinat és un metabòlit de senyalització detectat extracel·lularment pel receptor SUNCR1. Se sap que l'acumulació de succinat en els macròfags activa un programa proinflamatori; tanmateix, la contribució de SUCNR1 al fenotip i a la funció dels macròfags no ha estat clara. Vam trobar que l'activació de SUCNR1 tenia un paper crític en les respostes antiinflamatòries dels macròfags. La deficiència de mieloide específica a SUCNR1 va promoure un fenotip proinflamatori local, va alterar l'homeòstasi de la glucosa en ratolins alimentats amb una dieta normal, va agreujar les conseqüències metabòliques de l'obesitat induïda per la dieta i va deteriorar el marronament del teixit adipós en resposta a l'exposició al fred. L'activació de SUCNR1 va promoure un fenotip antiinflamatori als macròfags i va augmentar la resposta d'aquestes cèl·lules a les citocines tipus 2.
  Matèria: Medicina
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Ciencias de la salud Health sciences Ciències de la salut
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Keiran Fernández, Noelia Elizabeth
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: SUCNR1 controla el programa antiinflamatorio de los macròfagos que regula la respuesta metabòlica frente a la obesidad SUCNR1 controls an anti-inflammatory program in macrophages to regulate the metabolic response to obesity SUCNR1 controla el programa antiinflamatori dels macrófags que regula la resposta metabólica davant l'obesitat
  Data de la defensa del treball: 2022-06-15
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Macrófagos, Obesidad, SUCNR1 Macrophages, Obesity, SUCNR1 Macròfags, Obesitat, SUCNR1
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: SUCNR1 controls an anti-inflammatory program in macrophages to regulate the metabolic response to obesity
  Director del projecte: Vendrell Ortega, Joan
  Ensenyament(s): Medicina
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciencias de la salud
  Health sciences
  Ciències de la salut
  Medicina
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar