Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Putative partners for human aquaporin 4 in Saccharomyces cerevisiae

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5018
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5018
 • Autors:

  Ruiz Isant, Oriol
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-07-22
  Resum: Aquaporin 4 (AQP4) is the most abundant aquaporin in the brain. Loss of AQP4 polarisation in the end-feet of astrocytes has been associated with many pathologies. It is believed that mislocalisation of AQP4 may happen due to protein-protein interactions. Therefore, this project focuses on screening a cDNA library from human brain mRNA to find new possible interaction partners of AQP4. To achieve this, bimolecular fluorescence complementation and fluorescence-activated cell sorting are used to achieve a higher-throughput screening. Two combinations have been tested, N-terminally tagged AQP4 or C-terminally tagged AQP4, combined with C-terminally tagged cDNA library. However, no positive hits have been found up to this date. L'aquaporina 4 (AQP4) és l'aquaporina més abundant al cervell. La pèrdua de polarització AQP4 als extrems dels peus dels astròcits s'ha associat a moltes patologies. Es creu que la localització errònia d'AQP4 pot ocórrer a causa de les interaccions proteïna-proteïna. Per tant, aquest projecte se centra a examinar una biblioteca d'ADNc a partir d'ARNm del cervell humà per trobar nous possibles socis d'interacció d'AQP4. Per aconseguir-ho, s'utilitzen la complementació de fluorescència bimolecular i la classificació de cèl·lules activades per fluorescència per aconseguir un cribratge de major rendiment. S'han provat dues combinacions, AQP4 marcat al terminal N o AQP4 etiquetat al terminal C, combinades amb la biblioteca d'ADNc etiquetada al terminal C. No obstant això, no s'ha trobat cap èxit positiu fins a aquesta data.
  Matèria: Biotecnologia
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Ruiz Isant, Oriol
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Possibles proteïnes d'interacció amb l'aquaporina 4 humana en Saccharomyces cerevisiae Putative partners for human aquaporin 4 in Saccharomyces cerevisiae Posibles proteínas de interación con la aquaporina 4 humana en Saccharomyces cerevisiae
  Data de la defensa del treball: 2022-06-21
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Aquaporina 4, Interaccions proteïna-proteïna, Complementació de Fluorescència Bimolecular (BiFC) Aquaporin 4, Protein-protein interactions, Bimolecular Fluorescence Complementation (BiFC) Aquaporina 4, Interacciones proteína-proteína, Complementación de Fluorescencia Bimolecular (BiFC)
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Putative partners for human aquaporin 4 in Saccharomyces cerevisiae
  Director del projecte: Cordero Otero, Ricardo Román
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar