Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Identification of new interaction partners for Aquaporin 4 in S. cerevisiae using BiFC and FACS

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5019
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5019
 • Autors:

  Delgado Gil, Raquel
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-07-22
  Resum: L'aquaporina 4 (AQP4) és molt important per al transport d'aigua al cervell humà. En condicions saludables, es polaritza a les membranes perivasculars dels extrems del peu dels astròcits. Tanmateix, les interaccions amb determinades proteïnes poden afectar aquesta polarització, donant lloc a condicions neuropatològiques. En aquest projecte, es cerquen nous socis d'interacció d'AQP4 en una biblioteca d'ADNc del cervell humà utilitzant Saccharomyces cerevisiae com a hoste mitjançant l'acoblament de la complementació de fluorescència bimolecular i la classificació de cèl·lules activades per fluorescència. S'han obtingut resultats positius que poden relacionar-se amb una proteïna desconeguda que interacciona amb AQP4 al cervell. Cal fer una anàlisi més detallada per dilucidar la naturalesa d'aquesta interacció. Aquaporin 4 (AQP4) is strongly important for water transport in the human brain. In healthy conditions, it is polarized in perivascular astrocyte end foot membranes. However, interactions with certain proteins may affect that polarization, leading to neuropathological conditions. In this project, new interaction partners of AQP4 are searched for in a human brain cDNA library using Saccharomyces cerevisiae as host by coupling Bimolecular Fluorescence Complementation and Fluorescence-Activated Cell Sorting. Positive results have been obtained that may relate to an unknown protein interacting with AQP4 in the brain. Further analysis must be carried out to elucidate the nature of that interaction.
  Matèria: Biotecnologia
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica y biotecnología Biochemistry and biotechnology Bioquímica i biotecnologia
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Delgado Gil, Raquel
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Identificación de nuevos socios de interacción para Acuaporina 4 en S. cerevisiae usando BiFC y FACS Identification of new interaction partners for Aquaporin 4 in S. cerevisiae using BiFC and FACS Identificació de nous socis d'interacció per a Aquaporine 4 a S. cerevisiae mitjançant BiFC i FACS
  Data de la defensa del treball: 2022-06-22
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Acuaporina (AQP4), Complementación de Fluorescencia Bimolecular (BiFC), Clasificación celular activada por fluorescencia (FACS) Aquaporin 4 (AQP4), Bimolecular Fluorescence Complementation (BiFC), Fluorescence-Activated Cell Sorting (FACS) Aquaporine 4 (AQP4), Complementació de fluorescència bimolecular (BiFC), Classificació cel·lular activada per fluorescència (FACS)
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Identification of new interaction partners for Aquaporin 4 in S. cerevisiae using BiFC and FACS
  Director del projecte: Cordero Otero, Ricardo Roman
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica y biotecnología
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica i biotecnologia
  Biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar