Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Finanzas conductuales: un estudio teórico y empírico sobre si tener formación superior disminuye los sesgos conductuales

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5075
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5075
 • Autors:

  Ferrer Montanés, Montserrat
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-07-26
  Resum: Aquest estudi busca trobar una relació entre la formació i les possibilitats de caure en els biaixos. Així que, hem realitzat una enquesta a la població resident a Catalunya major de 16 anys, amb l'objectiu de detectar aquesta relació en els biaixos d'excés de confiança, efecte d’arrossegament, efecte de disposició, biaix retrospectiu, biaix de disponibilitat i error fonamental d'atribució. Hi ha dues vies de treball. La primera examina si la formació superior en general ajuda a mitigar l'efecte d' aquests biaixos. La segona, analitza si dins de la formació superior, els estudis en ciències econòmiques ajuden a la seva prevenció.
  Matèria: Finances
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Economía y empresa Economic and business sciences Economia i empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Ferrer Montanés, Montserrat
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Behavioral finance: a theoretical and empirical study about if having higher education diminishes behavioral biases Finances conductuals: un estudi teòric i empíric sobre si tenir formació superior disminueix els biaixos conductuals
  Data de la defensa del treball: 2022-06-28
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Finanzas conductuales, sesgos en la toma de decisiones financieras, efecto de la formación en sesgos Behavioral finance, biases in financial decision making, effect of education on biases Finances conductuals, biaixos en la presa de decisions financeres, efecte de la formació en biaixos
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Finanzas conductuales: un estudio teórico y empírico sobre si tener formación superior disminuye los sesgos conductuales
  Director del projecte: Andreu Corbaton, Jordi
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economía y empresa
  Economic and business sciences
  Economia i empresa
  Finances
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar