Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Study of the integrated stress response pathway induced by fluorizoline in leukemia primary cells

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5141
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5141
 • Autors:

  Abadias Cortada, Esther
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-07-28
  Resum: La fluorizolina és un compost sintètic que condueix a l'apoptosi en unir-se selectivament al complex de prohibitina mitocondrial. Estudis anteriors en cèl·lules canceroses han demostrat que la fluorizolina causa estrès ER, provocant l'activació de la resposta a l'estrès integrada (ISR) i la mort cel·lular. En aquest estudi, hem estudiat la via ISR induïda per la fluorizolina en cèl·lules primàries de leucèmia limfocítica crònica i de leucèmia mieloide aguda. S'ha analitzat la viabilitat cel·lular i l'expressió de proteïnes i els resultats van demostrar que el tractament amb fluorizolina ha induït l'apoptosi i la fosforilació d'eIF2α, cosa que suggereix que l'ISR podria ser activat per fluorizolina. Per tant, la fluorizolina podria ser una eina prometedora per a la teràpia del càncer. Fluorizoline is a synthetic compound that leads to apoptosis by selectively binding to mitochondrial prohibitin complex. Previous studies in cancer cells have shown that fluorizoline cause ER stress, leading to integrated stress response (ISR) activation and cell death. In this study, we have studied the ISR pathway induced by fluorizoline in chronic lymphocytic leukemia and acute myeloid leukemia primary cells. Cellular viability and protein expression have been analysed and the results demonstrated that fluorizoline treatment has induced apoptosis and eIF2α phosphorylation, suggesting that the ISR could be activated by fluorizoline. Therefore, fluorizoline could be a promising tool for cancer therapy.
  Matèria: Biotecnologia
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Abadias Cortada, Esther
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Estudio de la vía de respuesta integrada al estrés inducida por fluorizolina en células primarias de leucemia Study of the integrated stress response pathway induced by fluorizoline in leukemia primary cells Estudi de la via de resposta integrada a l'estrès induïda per fluorizolina en cèl·lules primàries de leucèmia
  Data de la defensa del treball: 2022-06-21
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Apoptosi, fluorizolina, leucèmia Apoptosi, fluorizoline, leukemia Apoptosis, fluorizolina, leucemia
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 15
  Títol en la llengua original: Study of the integrated stress response pathway induced by fluorizoline in leukemia primary cells
  Director del projecte: Arola Ferrer, Lluís
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar