Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Zonulin-1 as a potential biomarker for detection of immunological nonresponders among HIV infected patients

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5142
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5142
 • Autors:

  Ruiz Isant, Oriol
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-07-28
  Resum: Human Immunodeficiency Virus (HIV) infection is still a major global health issue. Immunological nonresponders (INRs), which take up about 30% of HIV patients, do not fully recover CD4+ T-cell levels to optimal values upon administration of antiretroviral therapy. Since the gastrointestinal tract is largely affected due to HIV infection, potential biomarkers of gut damage have been studied. Zonulin, the only known modulator of tight junctions, was used in this project to discriminate between INRs, immunological responders and controls in subjects starting first antiretroviral therapy. Zonulin levels of INRs turned out to be significantly lower than controls (p < 0.01), indicating an important dysregulation of intestinal mucosal barrier function in INRs, and also leaving zonulin as a potential biomarker in the detection of INRs. La infecció pel virus de la immunodeficiència humana (VIH) segueix sent un problema de salut global important. Els immunològics que no responen (INR), que ocupen al voltant del 30% dels pacients amb VIH, no recuperen completament els nivells de cèl·lules T CD4+ fins als valors òptims després de l'administració de la teràpia antiretroviral. Com que el tracte gastrointestinal es veu afectat en gran mesura a causa de la infecció pel VIH, s'han estudiat biomarcadors potencials de dany intestinal. La zonulina, l'únic modulador conegut de les unions estretes, es va utilitzar en aquest projecte per discriminar entre els INR, els responsables immunològics i els controls en subjectes que van començar la primera teràpia antiretroviral. Els nivells de zonulina d'INR van resultar ser significativament inferiors als controls (p &lt; 0, 01), cosa que indica una important desregulació de la funció de barrera de la mucosa intestinal en els INR, i també deixa la zonulina com a biomarcador potencial en la detecció d'INR.
  Matèria: VIH (Virus)
  Idioma: en
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Ruiz Isant, Oriol
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Zonulin-1 com un biomarcador potencial per la detecció d'immunological nonresponders en pacients de VIH Zonulin-1 as a potential biomarker for detection of immunological nonresponders among HIV infected patients Zonulin-1 como biomarcador potencial para la deteccion de immunological nonresponders en pacientes de VIH
  Data de la defensa del treball: 2022-06-21
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Virus de la immunodeficiència humana (VIH), immunological nonresponders (INRs), zonulin Human Immunodeficiency Virus (HIV), Immunological nonresponders (INRs), zonulin Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), immunological nonresponders (INRs), zonulin
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Zonulin-1 as a potential biomarker for detection of immunological nonresponders among HIV infected patients
  Director del projecte: Rull Aixa, Anna
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  VIH (Virus)
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar