Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Chaetomium and Chaetomium-like fungi as biological control agents for grapevine diseases

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5143
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5143
 • Autors:

  Sànchez Godino, Iris
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-07-28
  Resum: Cryptogamic diseases are one of the biggest problems in viticulture. Chemical treatments used for controlling them are harmful to ecosystems and humans, so it is imperative to find sustainable alternatives. We hypothesize that in the autochthonal microbiome from vineyards exist microorganisms with biocontrol potential against these diseases. 60 Chaetomium and Chaetomium-like strains have been isolated and identified from soil samples. C. globosum, C. cochliodes and A. cupreus have been tested in vitro against Diplodia seriata and Didymella glomerata. C. globosum and C. cochliodes are especially detachable against D. glomerata with 62,67% of inhibition of the mycelial growth. Les malalties criptogàmiques són un dels problemes més grans de la viticultura. Els tractaments químics utilitzats per controlar-los són perjudicials per als ecosistemes i els humans, per la qual cosa és imprescindible trobar alternatives sostenibles. La hipòtesi és que en el microbioma autòcton de les vinyes existeixen microorganismes amb potencial de biocontrol contra aquestes malalties. S'han aïllat i identificat 60 soques semblants a Chaetomium i Chaetomium a partir de mostres de sòl. C. globosum, C. cochliodes i A. cupreus s'han provat in vitro contra Diplodia seriata i Didymella glomerata. C. globosum i C. cochliodes són especialment desmuntables contra D. glomerata amb un 62,67% d'inhibició del creixement micelial.
  Matèria: Biotecnologia
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica y biotecnología Biochemistry and biotechnology Bioquímica i biotecnologia
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Sànchez Godino, Iris
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Los hongos Chaetomium y Chaetomium-like como agentes de control biológico para las enfermedades de la vid Chaetomium and Chaetomium-like fungi as biological control agents for grapevine diseases Els fongs Chaetomium i Chaetomium-like com agents de control biològic per malalties de la vinya
  Data de la defensa del treball: 2022-06-21
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: control biológico, antagonismo, metabolitos secundarios biological control, antagonism, secondary metabolites control biològic, antagonisme, metabòlits secundaris
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 15
  Títol en la llengua original: Chaetomium and Chaetomium-like fungi as biological control agents for grapevine diseases
  Director del projecte: Grau Bové, Carme
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica y biotecnología
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica i biotecnologia
  Biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar