Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

CAR-T therapy as treatment for pancreatic ductal adenocarcinoma

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5144
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5144
 • Autors:

  Raquel Delgado Gil
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-08-28
  Resum: Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is a strongly fatal disease since early diagnosis is usually not possible. Since it is commonly an incurable disease, new treatments are required. This project reviews the current state of knowledge on chimeric antigen receptor (CAR) T-cell immunotherapy to treat PDAC. Several trials are discussed, establishing the importance of rightfully choosing the target antigen, the engineering of the cells, and the application of preconditioning or combinatorial therapies, among other aspects. Efficacy and toxicity depend on these factors, but the promising results published so far indicate that this therapy could be used to treat PDAC shortly. L'adenocarcinoma ductal pancreàtic (PDAC) és una malaltia fortament mortal, ja que el diagnòstic precoç normalment no és possible. Com que habitualment és una malaltia incurable, calen nous tractaments. Aquest projecte revisa l'estat actual del coneixement sobre la immunoteràpia de cèl·lules T del receptor d'antigen quimèric (CAR) per tractar PDAC. Es comenten diversos assaigs que estableixen la importància de triar correctament l'antigen diana, l'enginyeria de les cèl·lules i l'aplicació de teràpies de precondicionament o combinatòries, entre altres aspectes. L'eficàcia i la toxicitat depenen d'aquests factors, però els resultats prometedors publicats fins ara indiquen que aquesta teràpia es podria utilitzar per tractar el PDAC en breu.
  Matèria: Càncer
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Raquel Delgado Gil
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Teràpia CAR-T com a tractament de l'adenocarcinoma ductal pancreàtic CAR-T therapy as treatment for pancreatic ductal adenocarcinoma Terapia CAR-T como tratamiento para el adenocarcinoma ductal pancreático
  Data de la defensa del treball: 2022-06-22
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Adenocarcinoma ductal pancreàtic (PDAC), Immunoteràpia, Receptor d'antigen quimèric (CAR) Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC), immunotherapy, Chimeric antigen receptor (CAR) Adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC), Inmunoterapia, Receptor de antigeno quimérico (CAR)
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 15
  Títol en la llengua original: CAR-T therapy as treatment for pancreatic ductal adenocarcinoma
  Director del projecte: Grau Bové, Maria Carmen
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Càncer
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar