Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

Comparació de diverses tècniques per la recuperació de la funcionalitat de les extremitats superiors en pacients amb acciden vascular cerebral subagut i crònic: Revisió sistemàtica

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5150
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5150
 • Autors:

  Rupérez Ariza, Lidia
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-07-29
  Resum: L'accident vascular cerebral (AVC) es produeix per la interrupció del flux sanguini a les cèl·lules. Suposa la tercera causa de mort i la primera d'invalidesa per a la població, a nivell mundial. La finalitat finalitat d'aquest treball és realitzar una comparació entre diferents tècniques de rehabilitació en pacients amb AVC en fase subaguda i crònica. Objectiu: Realitzar un anàlisis de la informació, cercada en diferents bases de dades, sobre l'eficàcia de la teràpia de realitat virtual, teràpia robot i teràpia mirall per a millorar la funcionalitat i disminuir la discapacitat en els pacients diagnosticats d'ictus subagut i crònic; i veure l'eficàcia d'aquestes tècniques dirigides a millorar la funcionalitat de les extremitats superiors en aquests tipus de pacients. Metodologia: S'ha realitzat una revisió bibliogràfica seguint les indicacións de la guia PRISMA en les fonts d'informació: PubMed (MEDLINE), BioMed Central, PEDro, Web of Science i Scopus. Resultats: S’han inclòs un total de 30 articles, 9 són de teràpia mirall, 9 de teràpia robot i 12 de realitat virtual. Les escales Fugl-Meyer Upper Limb, Measurement of Functional Independence, Modified Barthel Índex entre d’altres, ens han permès valorar la funcionalitat i la discapacitat del membre superior. Les tres tècniques obtenen millores estadísticament significatives en les escales anomenades. La teràpia robot i la teràpia de realitat virtual obtenen resultats, estadísticament més significatius, en pacients subaguts. En la teràpia mirall no s’han trobat estudis que comparin si l’eficàcia és major en pacients subaguts o crònics. Conclusió: La teràpia mirall, la teràpia robot i la teràpia de realitat virtual són tècniques efectives per millorar la funcionalitat i reduir la discapacitat en pacients subaguts i crònics. La combinació d’aquestes tècniques amb la fisioteràpia convencional, com a teràpia combinada, pot obtenir unes millores més significatives.
  Matèria: Fisioteràpia
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Ciencias de la salud Health sciences Ciències de la salut
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Rupérez Ariza, Lidia
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Comparación de diferentes tecnicas para la recuperación de la funcionalidad de las extremitades superiores en pacientes con accidente cerebrovascular subagudo y cronico: revision sistematica Comparison of various techniques for the recovery of upper extremity functionality in patients with subacute and chronic stroke: Systematic review Comparació de diverses tècniques per la recuperació de la funcionalitat de les extremitats superiors en pacients amb acciden vascular cerebral subagut i crònic: Revisió sistemàtica
  Data de la defensa del treball: 2022-06-17
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Ictus, extremidad superior, fisioterapia Stroke, upper extrmity, physical therapy modalities Ictus, extremitat superior, fisioteràpia
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Comparació de diverses tècniques per la recuperació de la funcionalitat de les extremitats superiors en pacients amb acciden vascular cerebral subagut i crònic: Revisió sistemàtica
  Director del projecte: Montull Morer, Salvador
  Ensenyament(s): Fisioteràpia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciencias de la salud
  Health sciences
  Ciències de la salut
  Fisioteràpia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar