Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

Oxigenoterapia hiperbárica

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5151
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5151
 • Autors:

  Soliño Hermelo, Moisés
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-07-29
  Resum: Se realizó una búsqueda de ensayos clínicos aleatorizados, donde se analizaron 20 estudios, en ellos se demostró que la oxigenoterapia hiperbárica produce cambios fisiológicos y bioquímicos, mejoras significativas en la puntuación de diversas escalas que analizan la calidad de vida, la funcionalidad y los síntomas de los participantes. Los hallazgos respaldan que la oxigenoterapia hiperbárica puede ser un método eficaz e influyente en la recuperación de patologías susceptibles a ser tratadas con fisioterapia. Es va realitzar una recerca d'assajos clínics aleatoritzats, on es van analitzar 20 estudis, en què es va demostrar que l'oxigenoteràpia hiperbàrica produeix canvis fisiològics i bioquímics, millores significatives en la puntuació de diverses escales que analitzen la qualitat de vida, la funcionalitat i els símptomes dels participants. Les troballes indicarien que l'oxigenoteràpia hiperbàrica pot ser un mètode eficaç i influent en la recuperació de patologies susceptibles a ser tractades amb fisioteràpia.
  Matèria: Fisioteràpia
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Soliño Hermelo, Moisés
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Oxigenoteràpia hiperbàrica Hyperbaric oxygen therapy Oxigenoterapia hiperbárica
  Data de la defensa del treball: 2022-06-17
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Oxigenació Hiperbàrica, Modalitats de Fisioteràpia, Patologia Clínica Hyperbaric Oxygenation, Physical Therapy Modalities, Clinical Pathology Oxigenación Hiperbárica, Modalidades de Fisioterapia, Patología Clínica
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Oxigenoterapia hiperbárica
  Director del projecte: Salvat Salvat, Isabel
  Ensenyament(s): Fisioteràpia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Fisioteràpia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar