Treballs Fi de Grau> Dret Públic

La discriminación de género en el empleo

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:521
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG521
 • Autors:

  Garvín Lozano, Sara
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-01-28
  Resum: El present Treball de Fi de Grau realitza un estudi sobre la discriminació de gènere a l'ocupació. En un context social configurat sota l'estructura bàsica del poder patriarcal, que propugna la divisió sexual del treball, la dona ha estat discriminada històricament. Encara que en l'actualitat el col·lectiu femení ha adquirit més presència en l'ocupació encara no s'ha aconseguit la igualtat efectiva entre ambdós sexes. Les dones pateixen una doble discriminació, d'una banda per pertànyer al sexe femení i d'una altra per la dificultat de conciliar la seva vida familiar amb la laboral. Aquest treball té per finalitat proporcionar al lector una visió de la situació laboral de la dona treballadora i les seves possibilitats de protecció jurídica davant les actuacions discriminatòries de l'empresari en l'àmbit de l'ocupació. En concret, pretén establir els principals mòbils discriminatoris que fonamenten aquestes conductes empresarials i analitzar la fórmula utilitzada pels tribunals per reparar el dany causat a les persones perjudicades. Per assolir els objectius proposats, l'estudi parteix de l'anàlisi del marc jurídic que regula el principi d'igualtat i no discriminació per raó de gènere per arribar a la seva aplicació efectiva en la realitat mitjançant l'anàlisi de la jurisprudència més recent dictada en l'àmbit laboral. The present article goes about gender discrimination in employment. In a social context set under the basic structure of patriarchy, which advocates the sexual division of labor, women have historically been discriminated against. Nowadays women have achieved more presence in employment, but has not yet reached effective equality between sexes. Women suffer double discrimination, on one hand by being female and on the other hand by the difficulty of reconciling work and family life. The article’s aim is to provide the reader with an overview about the employment situation of working women and their possibilities of legal protection against discriminatory actions in the employment. Thus, it aims to identify the main discriminatory reasons that support these business decisions and analyze how the courts repair the caused damages to those who have suffered these type of actions. To achieve these objectives, the article begins reviewing the legal framework that regulate the principles of equality and non-discrimination based on gender in order to reach its effective implementation in reality by analyzing the most recent case-law in the workplace. El presente Trabajo de Fin de Grado realiza un estudio sobre la discriminación de género en el empleo. En un contexto social configurado bajo la estructura básica del poder patriarcal, que propugna la división sexual del trabajo, la mujer ha sido discriminada históricamente. Aunque en la actualidad el colectivo femenino ha adquirido más presencia en el empleo aún no se ha conseguido la igualdad efectiva entre ambos sexos. Las mujeres sufren una doble discriminación, de un lado por pertenecer al sexo femenino y de otro por la dificultad de conciliar su vida familiar con la laboral. Este trabajo tiene por finalidad proporcionar al lector una visión de la situación laboral de la mujer trabajadora y sus posibilidades de protección jurídica frente las actuaciones discriminatorias del empresario en el ámbito del empleo. En concreto, pretende establecer los principales móviles discriminatorios que fundamentan estas conductas empresariales y analizar la fórmula utilizada por los tribunales para reparar el daño causado a las personas perjudicadas. Para alcanzar los objetivos propuestos, el estudio parte del análisis del marco jurídico que regula el principio de igualdad y no discriminación por razón de género para llegar a su aplicación efectiva en la realidad mediante el análisis de la jurisprudencia más reciente dictada en el ámbito laboral.
  Matèria: Discriminacio sexual en el treball
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Garvín Lozano, Sara
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Gender discrimination in employment La discriminación de género en el empleo La discriminación de género en el empleo
  Data de la defensa del treball: 2015-05-26
  Paraules clau: Gènere, discriminació, ocupació Gender, discrimination, employment Género, discriminación, empleo
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: La discriminación de género en el empleo
  Director del projecte: Guerrero Vizuete, Esther
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Discriminacio sexual en el treball
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar