Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

3D-printable materials with vitrimer-like behavior based on disulfide dynamic bond exchange

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5235
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5235
 • Autors:

  Vilanova Pérez, Anna
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-08-29
  Resum: In this project, a new family of vitrimeric materials based on the dynamic exchange of disulfide linkages has been developed. Two different monomers have been synthesized, one that contains sulfur-sulfur linkages and the other one without has been used as a reference. Both were characterized using different analytical techniques such as 1H-NMR and FTIR. A set of samples with different formulations have been analysed in order to achieve an appropriate catalytic system which selectively activates the disulfide bond exchange. After evaluating the thermal-mechanical properties of each material and their vitrimeric capabilities using thermal analytical techniques such as DSC, DMA and TGA, among others, a final formulation was chosen. The material was tested in the 3D printer, and its repairing and reprocessing capabilities were evaluated. Finally, it has been proposed possible further alternatives to solve the main problems arised in our work. En aquest projecte, s'ha desenvolupat una nova família de materials vitrimèrics basats en l'intercanvi dinàmic d'enllaços disulfur. S'han sintetitzat dos monòmers diferents, un que conté enllaços sofre-sofre i l'altre sense s'ha utilitzat com a referència. Tots dos es van caracteritzar mitjançant diferents tècniques analítiques com 1H-NMR i FTIR. S'han analitzat un conjunt de mostres amb diferents formulacions per tal d'aconseguir un sistema catalític adequat que activi selectivament l'intercanvi d'enllaços disulfur. Després d'avaluar les propietats termomecàniques de cada material i les seves capacitats vitrimèriques mitjançant tècniques d'anàlisi tèrmica com DSC, DMA i TGA, entre d'altres, es va escollir una formulació final. El material es va provar a la impressora 3D i es van avaluar les seves capacitats de reparació i reprocessament. Finalment, s'han proposat possibles alternatives addicionals per resoldre els principals problemes sorgits en el nostre treball.
  Matèria: Materials vitrimerics
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Vilanova Pérez, Anna
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Materials vitrimerics processables amb impressora 3D basats en l'intercanvi diàmic del enllaç S-S 3D-printable materials with vitrimer-like behavior based on disulfide dynamic bond exchange Materiales vitrimericos processables con impressora 3D basados en el intercambio dinamico del enlace S-S
  Data de la defensa del treball: 2022-06-23
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Vitrimer, Impressora 3D, Sofre Vitrimero, Impressora 3D, Azufre Vitrimer, 3D printer, Sulphide
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: 3D-printable materials with vitrimer-like behavior based on disulfide dynamic bond exchange
  Director del projecte: Fernández Francos, Xavier ; Martín Boutureira, Omar
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Materials vitrimerics
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar