Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Validació de l’anàlisi de ferro en aigües de torres de refrigeració mitjançant espectrometria d’absorció atòmica

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5236
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5236
 • Autors:

  Galván Marañón, Elisabet
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-08-30
  Resum: El ferro és un dels paràmetres fisico-químics indicadors de la qualitat de l’aigua d’una torre de refrigeració ja que una elevada concentració de ferro assenyala processos de corrosió amb potencial per propagar la legionel·la. En aquest treball s’ha fet una validació interna d’un mètode d’un procediment normalitzat del Laboratori Analític Valls per a la determinació de ferro en aigües mitjançant espectrometria d’absorció atòmica. S’han avaluat diversos paràmetres analítics que descriuen la qualitat dels resultats obtinguts amb el mètode. En funció del paràmetre estudiat, s’ha realitzat l’assaig amb una mostra i condicions concretes obtenint uns resultats experimentals als quals s’han aplicat diferents proves estadístiques.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Galván Marañón, Elisabet
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Validation of iron analysis in cooling tower waters by atomic absorption spectrometry Validación del análisis de hierro en aguas de torres de refrigeración mediante espectrometría de absorción atómica
  Data de la defensa del treball: 2022-06-23
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Validació, ferro, espectrometria absorció atòmica Validation, iron, atomic absorption spectrometry Validación del análisis de hierro en aguas de torres de refrigeración mediante espectrometría de absorción atómica
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Validació de l’anàlisi de ferro en aigües de torres de refrigeració mitjançant espectrometria d’absorció atòmica
  Director del projecte: Boqué Martí, Ricard
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar