Treballs Fi de Grau> Química Física i Inorgànica

Fabricació de nanocompostos luminescents basats en ions lantànid i la seva caracterització i funcionalització per la fabricació de biosensors

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5239
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5239
 • Autors:

  Bartra Celdran, Gerard
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-30-08
  Resum: Es fabrica un biosensor per a la detecció d'aflatoxina B1 (una molècula extremadament tòxica) mitjançant un nanocompost que conté apatits dopats amb europi (Eu3+ 4% en pes respecte al calci). El fonament de la detecció de l'aflatoxina B1 es basa en la ressonància dels anells aromàtics, provocant una variació en la intensitat de la llum de longitud d'ona visible emesa per l'Eu3+. A la vista dels resultats, aquest treball obre la porta a la nova fabricació de sensors d'interès biològic, mediambiental, etc., de manera compacta, econòmica i ràpida, on cal continuar treballant per millorar la sensibilitat del sensor.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Química
  Departament: Química Física i Inorgànica
  Estudiant: Bartra Celdran, Gerard
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Manufacture of luminescent nanocomposites based on lanthanide ions and their functionalisation and characterisation for biosensor production Fabricación de nanocompuestos luminiscentes basados en iones lantanido y su caracterizacion y funcionalizacion para la fabricacion de biosensores
  Data de la defensa del treball: 2022-06-21
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Nanocompostos, luminescència, biosensor Nanocomposites, luminiscence, biosensor Nanocompuestos, luminiscéncia, biosensor
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Fabricació de nanocompostos luminescents basats en ions lantànid i la seva caracterització i funcionalització per la fabricació de biosensors
  Director del projecte: Mateos, Xavier; Solé, Rosa Maria
  Ensenyament(s): Enginyeria Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar