Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Desenvolupament d'un mètode per espectroscòpia NIR

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5241
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5241
 • Autors:

  Sabaté Diez, Irene
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-08-30
  Resum: Mitjançant la tècnica NIR es pot obtenir un mètode comparable més ràpid i igual de fiable que implica uns beneficis a diferents nivells pel laboratori i producció. Per posar a punt aquest anàlisi, s’han hagut d’agafar valors de l’anàlisi convencional i els seus respectius espectres del NIR, i desenvolupar un mètode comparatiu que relacionés els dos resultats.En aquest projecte s’ha aconseguit elaborar un mètode per canviar l’anàlisi de l’índex de saponificació per una mesura amb el NIR, obtenint així el mateix resultat en un temps molt menor i reduint el cost i els reactius a utilitzar en cada mesura.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Sabaté Diez, Irene
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Desarrollo de un método por espectroscopia NIR Development of a method by NIR spectroscopy
  Data de la defensa del treball: 2022-06-20
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Espectroscopia, método comparativo Spectroscopy, Comparative method Espectoscòpia, mètode comparatiu
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Desenvolupament d'un mètode per espectroscòpia NIR
  Director del projecte: Callao Lasmaria, María Pilar
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar