Treballs Fi de Grau> Química Física i Inorgànica

Validació d’un mètode analític per a la determinació de detergents aniònics mitjançant l’anàlisi amb flux continu

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5242
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5242
 • Autors:

  Donaire Fortuny, Marc
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-08-30
  Resum: S’ha realitzat la validació d’un mètode per a la determinació de detergents aniònics en aigües residuals amb un analitzador de flux continu (CFA, Continuous Flow Analyzer). L’estada a l’empresa ha comprès un primer període de comprensió dels fonaments del CFA, manteniment i posada en marxa de l’equip, i una segona etapa en què s’ha realitzat la validació i l’avaluació dels diversos paràmetres de qualitat del mètode analític.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Química
  Departament: Química Física i Inorgànica
  Estudiant: Donaire Fortuny, Marc
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Validation of an analytical method for the determination of anionic detergents by continuous flow analysis Validación de un método analítico para la determinación de detergentes aniónicos mediante el análisis con flujo continuo
  Data de la defensa del treball: 2022-06-30
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: validació, mètode, anàlisi flux continu validación, método, análisis flujo continuo validation, method, continuous flow analysis
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Validació d’un mètode analític per a la determinació de detergents aniònics mitjançant l’anàlisi amb flux continu
  Director del projecte: Rodríguez Fortea, Antonio
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar