Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Desarrollo de una biblioteca de espectros de materias primas y producto final mediante la técnica de espectroscopía (FT-IR)

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5246
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5246
 • Autors:

  Lorenzo Baos, Sergio
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-08-31
  Resum: Para poder cumplir con la certificación del excipiente farmacéutico se requiere el análisis cualitativo de materias primas y producto acabado con el fin de garantizar que el producto fabricado o adquirido (materias primas) corresponde a la especie química esperada. En respuesta a esta necesidad, se realiza el desarrollo y validación de una biblioteca de materias primas y producto final aplicado en el sector de excipientes para farmacia, mediante la técnica de espectroscopía de infrarroja (FT-IR). Per poder complir amb la certificació de l'excipient farmacèutic es requereix l'anàlisi qualitativa de primeres matèries i producte acabat per tal de garantir que el producte fabricat o adquirit (matèries primeres) correspon a l'espècie química esperada. En resposta a aquesta necessitat, es realitza el desenvolupament i la validació d'una biblioteca de matèries primeres i producte final aplicat al sector d'excipients per a farmàcia, mitjançant la tècnica d'espectroscòpia d'infraroja (FT-IR).
  Matèria: Química
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Lorenzo Baos, Sergio
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Desenvolupament d'una biblioteca d'espectres de matèries primeres i producte final mitjançant la tècnica d'espectroscòpia infrarroja (FT-IR) Development of a library of spectra of raw materials and final product with the infrared spectroscopy's technique (FT-IR)
  Data de la defensa del treball: 2022-06-20
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Espectroscòpia Infrarroja, FTIR Infrared spectroscopy, FTIR Espectroscopía Infrarroja, FTIR
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Desarrollo de una biblioteca de espectros de materias primas y producto final mediante la técnica de espectroscopía (FT-IR)
  Director del projecte: Campos Carrasco, Ariadna; Ronda Bargalló, Juan Carlos
  Ensenyament(s): Enginyeria Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar