Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

Incidence of cervical metastases in level IIb and V according to location and stage of oral and salivary gland tumours

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5265
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5265
 • Autors:

  Pahissa Garcia, Júlia
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-09-16
  Resum: In stages T1-T2 of oropharyngeal, parotid and maxillary carcinomas, dissection of level Ilb should be performed regardless of tumour stage in these locations. According to other locations in T1-T2 tumours (mobile tongue, oral floor, yugal mucosa), studies with a greater number of patients are needed to assess the percentage of metastasis in level Ilb and whether dissection of this level could be avoided. In more advanced stages T3-T4, level IIb involvement is more frequent and level IIb dissection should be performed regardless the location. When level IIa is involved, it has a statistically significant influence on level IIb involvement. En els estadis T1-T2 dels carcinomes orofaríngi, paròtid i maxil·lar, s'ha de realitzar la dissecció del nivell Ilb independentment de l'estadi del tumor en aquestes localitzacions. Segons altres localitzacions en tumors T1-T2 (llengua mòbil, sòl bucal, mucosa yugal), calen estudis amb un major nombre de pacients per avaluar el percentatge de metàstasi al nivell Ilb i si es podria evitar la dissecció d'aquest nivell. En estadis més avançats T3-T4, la afectació de nivell IIb és més freqüent i la dissecció de nivell IIb s'ha de fer independentment de la ubicació. Quan està implicat el nivell IIa, té una influència estadísticament significativa en la implicació del nivell IIb.
  Matèria: Medicina
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Pahissa Garcia, Júlia
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Incidència de metàstasis cervicals a nivell IIb i V segons localització i estadi dels tumors orals i de glàndules salivals Incidence of cervical metastases in level IIb and V according to location and stage of oral and salivary gland tumours Incidencia de metástasis cervicales en nivel IIb y V según localización y estadio de tumores orales y de glándulas salivales
  Data de la defensa del treball: 2022-06-15
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: IIb, càncer oral, metàstasi IIb, oral cancer, metastasis IIb, cáncer oral, metástasis
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Incidence of cervical metastases in level IIb and V according to location and stage of oral and salivary gland tumours
  Director del projecte: Rodríguez Fernández, Javier
  Ensenyament(s): Medicina
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Medicina
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar