Treballs Fi de Grau> Geografia

Elaboració d'una metodologia per analitzar l'afectació dels incendis forestals en urbanitzacions situades en zones d'interfase urbana-forestal: els Boscos de Tarragona com a cas d'estudi

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5292
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5292
 • Autors:

  Montserrat Hernández, Anton
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-10-04
  Resum: Les característiques climàtiques de la Mediterrània, el canvi climàtic i l'abandonament de terres de cultiu, fan de Catalunya una de les regions del món on el risc d'incendi és més elevat. Ara bé, als últims anys, la presència de noves taques urbanes en contacte amb superfícies forestals s'ha incrementat i amb aquest fet l'exposició i la vulnerabilitat de béns i persones davant possibles incendis ha augmentat. En aquest estudi es pretén crear una metodologia útil i automatitzada que sigui capaç d'analitzar el territori i extreure el grau d'afectació de les urbanitzacions en interfase urbana-forestal per a poder intervenir el problema.
  Matèria: Geografia
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Geografía Geography Geografia
  Departament: Geografia
  Estudiant: Montserrat Hernández, Anton
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Elaboración de una metodología para analizar la afectación de los incendios forestales en urbanizaciones situadas en zonas de interfase urbano-forestal: los Bosques de Tarragona como caso de estudio Development of a methodology to analyze the impact of forest fires in urbanizations located in areas of urban-forest interface: Boscos de Tarragona as a case study Elaboració d'una metodologia per analitzar l'afectació dels incendis forestals en urbanitzacions situades en zones d'interfase urbana-forestal: els Boscos de Tarragona com a cas d'estudi
  Data de la defensa del treball: 2022-09-13
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Análisis territorial, Incendios, interfase urbana-forestal Territorial analysis, Fires, urban-forest interface Anàlisi territorial, Incendis, interfase urbana-forestal
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Elaboració d'una metodologia per analitzar l'afectació dels incendis forestals en urbanitzacions situades en zones d'interfase urbana-forestal: els Boscos de Tarragona com a cas d'estudi
  Director del projecte: Saladié Borraz, Òscar
  Ensenyament(s): Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Geografía
  Geography
  Geografia
  Geografia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar