Treballs Fi de Grau> Geografia

La infraestructura de la bicicleta a l'àmbit central del Camp de Tarragona

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5293
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5293
 • Autors:

  Domínguez Mallafré, Marc
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-10-04
  Resum: Aquest treball recopila i avalua totes les dades amb component espacial referents tant a la infraestructura actual com a la infraestructura projectada de la bicicleta als municipis de l’àmbit central del Camp de Tarragona, incloent les dades disponibles a la xarxa així com les facilitades pels ajuntaments implicats. Aquesta avaluació inclou una anàlisi de les vies del territori, quantificant-ne la longitud segons el grau de pedalabilitat i la població que hi viu. Els resultats mostren que actualment només un 2% de la població viu en entorns no pedalables o amb deficiències, mentre que un 83,2% de la població viu en entorns pedalables. Si els carrils bici projectats es materialitzen, un 25,5% de la població del territori estudiat passaria a viure a entorns amb infraestructura de la bicicleta. Per acabar, les dades recopilades es transfereixen a la plataforma de codi font obert OpenStreetMaps amb l’objectiu de compartir la informació aconseguida amb la resta de la comunitat.
  Matèria: Geografia
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Geografía Geography Geografia
  Departament: Geografia
  Estudiant: Domínguez Mallafré, Marc
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: La infraestructura de la bicicleta en el ámbito central del Camp de Tarragona The bicycle infrastructure in the central area of Camp de Tarragona La infraestructura de la bicicleta a l'àmbit central del Camp de Tarragona
  Data de la defensa del treball: 2022-09-16
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Infraestructura, bicicleta, carril bici Infrastructure, bicycle, bike lane Infraestructura, bicicleta, carril bici
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: La infraestructura de la bicicleta a l'àmbit central del Camp de Tarragona
  Director del projecte: Gutiérrez Palomero, Aaron
  Ensenyament(s): Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Geografía
  Geography
  Geografia
  Geografia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar