Treballs Fi de Grau> Geografia

Proposta metodològica per la valoració de rutes saludables com actius de salut: cas d'estudi del Camp de Tarragona

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5296
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5296
 • Autors:

  Gilabert Navarro, Sergi
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-10-04
  Resum: El present estudi dissenya una proposta metodològica per calcular el potencial de rutes saludables com actius de salut mitjançant l’ús d’un model d’avaluació Multicriteri (AMC) en l'àmbit funcional del Camp de Tarragona. S'han seleccionat un total de 25 factors mitjançant una revisió bibliogràfica i l'anàlisi del marc estratègic en l'activitat física i la salut. L’aptitud de les rutes saludables es localitza entre baixa, mitjana, alta i molt alta. Els resultats indiquen que el 71% de les rutes de l’àrea d’estudi tenen una aptitud alta, el 24% una aptitud molt alta.Les rutes que es desenvolupen per trams de vianants i de parcs urbans, augmenten l’aptitud de la ruta.
  Matèria: Geografia
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Geografía Geography Geografia
  Departament: Geografia
  Estudiant: Gilabert Navarro, Sergi
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Propuesta metodológica para la valoración de rutas saludables como activos de salud: caso de estudio del Camp de Tarragona Methodological proposal for the valuation of healthy routes as health assets: case study of Camp de Tarragona Proposta metodològica per la valoració de rutes saludables com actius de salut: cas d'estudi del Camp de Tarragona
  Data de la defensa del treball: 2022-09-16
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Activos de salud, Salutogénesis, Rutas Saludables Health assets, Salutogenesis,Healthy Routes Actius de salut; Salutogènesi,Rutes Saludables
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Proposta metodològica per la valoració de rutes saludables com actius de salut: cas d'estudi del Camp de Tarragona
  Director del projecte: Perez Albert, Yolanda
  Ensenyament(s): Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Geografía
  Geography
  Geografia
  Geografia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar