Treballs Fi de Grau> Economia

Valoració econòmica de l'impacte en el paisatge del parc eòlic del Collet dels Feixos (Duesaigües)

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5303
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5303
 • Autors:

  Martin Sanromà, Raül
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-10-04
  Resum: L'energia eòlica té tota una sèrie d'avantatges respecte als combustibles fòssils, especialment que no genera diòxid de carboni però també presenta una sèrie de problemes. L'objectiu d'aquest treball és veure com l'impacte en el paisatge afecta al benestar de la població de Duesaigües i la seva valoració econòmica. Els problemes que suposa aquest parc és sobretot l'impacte en el paisatge i la pèrdua del seu atractiu com també la pèrdua d’espècies vegetals i animal. Per veure la valoració econòmica de l'impacte ambiental sobre el paisatge, s'utilitza el mètode de la valoració contingent. Per poder aplicar aquest mètode, necessitava una mostra per tal de veure quina valoració li feien del parc eòlic. Els problemes que veia la població era l'impacte del paisatge, la població no sortia beneficiada d'aquest parc eòlic ja que la factura de la llum la veien igual, és a dir, sense cap modificació que els hi beneficiés. Per últim, al realitzar el mètode de la valoració contingent en aquest municipi, extrec el resultat principal. Aquest resultat principal és que la gent de Duesaigües estan força descontents d'aquest parc eòlic ja que no els beneficia directament.
  Matèria: Energia eòlica
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Economía y empresa Economic and business sciences Economia i empresa
  Departament: Economia
  Estudiant: Martin Sanromà, Raül
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Valoración económica del impacto en el paisaje del parque eólico del Collet dels Feixos (Duesaigües) Economic assessment of the impact on the landscape of the Collet dels Feixos wind farm (Duesaigües)
  Data de la defensa del treball: 2022
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: energía eólica, externalidades, valoración contingente wind power, externalities, contingent valuation energia eòlica, externalitats, valoració contingent
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Valoració econòmica de l'impacte en el paisatge del parc eòlic del Collet dels Feixos (Duesaigües)
  Director del projecte: Mogas Amorós, Joan
  Ensenyament(s): Economia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economía y empresa
  Economic and business sciences
  Economia i empresa
  Energia eòlica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar