Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

El dret a conèixer la identitat del donant de gàmetes

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:531
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG531
 • Autors:

  Jover Rodríguez, Andrea Laia
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-01-28
  Resum: El present treball té per objectiu analitzar el dret a conèixer l’origen biològic dels nascuts per tècniques de reproducció assistida amb material genètic de donant, en concret el dret a conèixer la identitat del donant de gàmetes. S’estudia, així, si existeix alguna causa justificativa que permeti el tractament diferenciat entre els adoptats i els nascuts per aquestes tècniques a l’hora de permetre el coneixement dels propis orígens, donat que s’està davant de situacions d’especial similitud. Amb aquesta finalitat, s’analitzen diversos instruments internacionals, la Constitució Espanyola, el Codi Civil de Catalunya i la Llei 14/2006, de 26 de maig sobre Tècniques de Reproducció Humana Assistida, finalitzant amb un anàlisi comparatiu amb diversos sistemes legislatius de dret comparat. The present article aims to analyse the right to know the biological origins of the born by assisted reproduction techniques, especially the right to know the donor’s identity. Thus, the study pretends to examine whether there exists any justification to allow the differential treatment between adopted people and people conceived by these techniques when they want to know about their origins, since they both present similarities. In order to achieve these objectives, the analysis is focused on different international documents, the Spanish Constitution, the Civil Code of Catalonia and the Law 14/2006, from May 26th of Assisted Human Reproduction Techniques, finishing the article with a comparative law standpoint. El presente trabajo tiene por objetivo analizar el derecho a conocer el origen biológico de los nacidos por técnicas de reproducción asistida con material genético de donante, en concreto el derecho a conocer la identidad del donante de gametos. De esta forma se estudia si existe alguna causa justificativa que permita el tratamiento diferenciado entre los adoptados y los nacidos por estas técnicas a la hora de permitir el conocimiento de los orígenes, ya que se está ante supuestos de especial similitud. Con esta finalidad, se analizan diferentes instrumentos internacionales, la Constitución Española, el Código Civil de Cataluña y la Ley 14/2006, de 26 de mayo sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, finalizando con un análisis comparativo entre distintos sistemas legislativos de derecho comparado.
  Matèria: Reproducció humana assistida-Dret i legislació
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Jover Rodríguez, Andrea Laia
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: El dret a conèixer la identitat del donant de gàmetes The right to know donor's identity El derecho a conocer la identidad del donante de gametos
  Data de la defensa del treball: 2015-05-28
  Paraules clau: Reproducció assistida, donant, identitat Assisted reproduction, donor, identity Reproducción asistida, donante, identidad
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: El dret a conèixer la identitat del donant de gàmetes
  Director del projecte: Barrada Orellana, Reyes
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Reproducció humana assistida-Dret i legislació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar