Treballs Fi de Grau> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Diseño y fabricación de sustratos de alúmina nanoporosa para el estudio del anclaje proteico

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5408
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5408
 • Autors:

  Catala Santarrufina, Alba
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-10-26
  Resum: El estudio se basa en la utilización de alúmina nanoporosa autoordenada con la intención de diseñar y fabricar sustratos para el anclaje proteico. En primer lugar, se da a conocer el material con el que se trabaja y la fabricación utilizada para crear estos nanoporos, también se modifican características de las muestras una vez están fabricadas, este proceso se realiza mediante un ataque químico. Una vez este proceso se realiza se caracterizan las muestras. Mediante microscopía electrónica de rastreo se estudia la morfología que presentan. Finalmente, utilizando diferentes equipos se conocen las propiedades que las muestras y el anclaje proteico presentan. L'estudi es basa en la utilització d'alúmina nanoporosa autoordenada amb la intenció de dissenyar i fabricar substrats per a l'ancoratge proteic. En primer lloc, es dóna a conèixer el material amb què es treballa i la fabricació utilitzada per crear aquests nanoporus, també es modifiquen característiques de les mostres un cop estan fabricades, aquest procés es realitza mitjançant un atac químic. Un cop aquest procés es realitza es caracteritzen les mostres. Mitjançant microscopia electrònica de rastreig s'estudia la morfologia que presenten. Finalment, utilitzant diferents equips es coneixen les propietats que presenten les mostres i l'ancoratge proteic.
  Matèria: Ancoratge (Enginyeria d'estructures)
  Idioma: spa
  Departament: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Estudiant: Catala Santarrufina, Alba
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Design and fabrication of nanoporous alumina substrates for the study of protein anchoring Disseny i fabricació de substrats d'alúmina nanoporosa per a l'estudi de l'ancoratge proteic
  Data de la defensa del treball: 2022-06-21
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: nanoporous alumina, functionalization, nanostructure alúmina nanoporosa, funcionalización, nanoestructura alúmina nanoporosa, funcionalizació, nanoestructura
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Diseño y fabricación de sustratos de alúmina nanoporosa para el estudio del anclaje proteico
  Director del projecte: Marsal Garví, Lluís F.
  Ensenyament(s): Enginyeria Biomèdica
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ancoratge (Enginyeria d'estructures)
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar