Treballs Fi de Grau> Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

Desarrollo del frontend de aplicación móvil de análisis de energía en instalaciones de cargadores de vehículos eléctricos

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5430
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5430
 • Autors:

  Molina Giménez, Enrique
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-11-18
  Resum: L'empresa Etecnic, dedicada a l'enginyeria i la mobilitat elèctrica, té una aplicació web energysmartmanager.com que mostra dades de consum sobre instal·lacions elèctriques que allotgen carregadors de vehicles elèctrics. La finalitat d'aquesta aplicació és poder visualitzar i controlar quin és l'estat d'aquestes instal·lacions elèctriques, les dades de les quals són extretes d'analitzadors de xarxa que les controlen. Així, podem visualitzar les propietats de l'analitzador de xarxa, els històrics de consum d‟energia i de potència... etc. L'objectiu d'aquest treball final de grau serà el desenvolupament del frontend d'una aplicació mòbil per a aquest projecte. Aquest projecte compta amb un backend web, i es disposa d'API per fer determinades consultes al servidor. Tot i això, es modifica i afegeix alguna funcionalitat al backend per poder realitzar el frontend de l'app mòbil satisfactòriament. L'aplicació mòbil es crearà fent servir el framework Ionic configurat per a React. Aquest framework ens permet exportar el codi font en forma de dues aplicacions mòbils, una per a dispositius Android i una altra per a iOS. La empresa Etecnic, dedicada a la ingeniería y la movilidad eléctrica, dispone de una aplicación web energysmartmanager.com que muestra datos de consumo sobre instalaciones eléctricas que alojan cargadores de vehículos eléctricos. La finalidad de esta aplicación es poder visualizar y controlar cual es el estado de estas instalaciones eléctricas, cuyos datos son extraídos de analizadores de red que las controlan. Así, podemos visualizar las propiedades del analizador de red, los históricos de consumo de energía y de potencia... etc. El objetivo de este trabajo final de grado será el desarrollo del frontend de una aplicación móvil para este proyecto. Este proyecto cuenta con un backend web, y se dispone de API para realizar determinadas consultas al servidor. No obstante, se modifica y añade alguna funcionalidad al backend para poder realizar el frontend de la app móvil satisfactoriamente. La aplicación móvil se creará utilizando el framework Ionic configurado para React. Este framework nos permite exportar el código fuente en forma de dos aplicaciones móviles, una para dispositivos Android y otra para iOS.
  Matèria: Vehicles elèctrics
  Idioma: spa
  Departament: Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
  Estudiant: Molina Giménez, Enrique
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Desarrollo del frontend de aplicación móvil de análisis de energía en instalaciones de cargadores de vehículos eléctricos Development of mobile application frontend of energy analysis in electric vehicles charger instalations Desenvolupament del frontend d'aplicacio mobil d'analisi d'energia en instalacions de carregadors de vehicles electrics
  Data de la defensa del treball: 2021-06-23
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: vehiculo electrico, frontend, gestion energia electric vehicle, frontend, energy management vehicle electric, frontend, gestio energia
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Desarrollo del frontend de aplicación móvil de análisis de energía en instalaciones de cargadores de vehículos eléctricos
  Director del projecte: Duch Gavaldà, Jordi
  Ensenyament(s): Enginyeria Informàtica
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Vehicles elèctrics
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar