Treballs Fi de Grau> Escola Tècnica Superior d'Arquitectura

Complejo funerario de Cambrils: Vinculación entre la costa y el interior del Baix Camp

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5444
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5444
 • Autors:

  Labria Ellert, Andrés Ignacio
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-12-13
  Resum: La implantación sucesiva de infraestructuras en el territorio, donde ha prevalecido el tráfico rodado sobre el peatón, ha derivado en la desvinculación del interior de la comarca del Baix Camp y la costa del mediterráneo. A su vez, éstas han relegado al cementerio de Cambrils a un espacio residual, altamente deteriorado, y a que quede, asimismo, desvinculado del municipio al que pertenece. Con la propuesta del nuevo complejo funerario de Cambrils se aspira a que el cementerio prístino, catalogado como elemento patrimonial, recupere la entidad que tuvo antaño, cuando se situaba en un cruce de caminos entre Mont-Roig y Montbrió del Camp. Al mismo tiempo se pretende que constituya un nuevo itinerario peatonal que vuelva a vincular costa e interior, con el fin de sortear las barreras físicas que actualmente dominan el espacio. La implantació successiva d'infraestructures en el territori, on ha prevalgut el trànsit rodat sobre el vianant, ha derivat en la desvinculació de l'interior de la comarca del Baix Camp i la costa del mediterrani. Al seu torn, aquestes han relegat al cementiri de Cambrils a un espai residual, altament deteriorat, i al fet que quedi, així mateix, desvinculat del municipi al qual pertany. Amb la proposta del nou complex funerari de Cambrils s'aspira al fet que el cementiri pristí, catalogat com a element patrimonial, recuperi l'entitat que va tenir antany, quan se situava en un encreuament de camins entre Mont-Roig i Montbrió del Camp. Al mateix temps es pretén que constitueixi un nou itinerari per als vianants que torni a vincular costa i interior, amb la finalitat d'eludir les barreres físiques que actualment dominen l'espai.
  Matèria: Urbanisme--Projectes
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Arquitectura Architecture Arquitectura
  Departament: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
  Estudiant: Labria Ellert, Andrés Ignacio
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Cambrils funerary complex: Link between the coast and the interior of the Baix Camp. Complexe funerari de Cambrils: Vinculació entre la costa i el interior del Baix Camp
  Data de la defensa del treball: 2022-06-20
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Infraestructuras, desvinculación, reconexión Infrastructure, decoupling, reconnection Infraestructures, desvinculació, reconexió
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Complejo funerario de Cambrils: Vinculación entre la costa y el interior del Baix Camp
  Director del projecte: Fité Font, Ramón
  Ensenyament(s): Arquitectura
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Arquitectura
  Architecture
  Arquitectura
  Urbanisme--Projectes
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar