Treballs Fi de Grau> Escola Tècnica Superior d'Arquitectura

entre-vies. Ferrocarril i Ciutat / Ciutat i Ferrocarril

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5446
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5446
 • Autors:

  Virgili Martínez, Miquel
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-12-13
  Resum: Des que el 1856 va arribar al Camp el ferrocarril i per tant les primeres estacions, s’ha establert un vincle entre la ciutat i el tren. D’aleshores ençà en cada un dels pobles del Camp per on hi passava el tren van anar apareixent estacions. Aquelles que es varen situar a una distància prudencial però no excessiva del nucli antic, van acabar resultant en un bon passeig i un eixample al seu voltant. D’aquesta premissa parteix aquest treball; amb l’ànim que aquestes escasses situacions exitoses es repeteixin avui en dia, en un Camp on la xarxa ha estat i segueix sent de pas, i en què el tren és cada cop més lluny de la ciutat. Darrerament s’ha posat sobre la taula el debat sobre l’estació intermodal del Camp, la qual des de fa temps ja té un espai reservat al sud de l’Aeroport de Reus, però ara ha agafat força l’opció de situar-la a l’encreuament del corredor del Mediterrani i el ferrocarril convencional a Vila-seca. Una posició que garanteix intermodalitat però que no parla de ciutat. Aquest treball opta per situar aquesta estació sobre l’actual estació de Classificació de Tarragona, tal com proposa Juan Manuel Zaguirre a la seva tesi doctoral “Vias y entrevias”. La ciutat de Tarragona tenia la voluntat fins fa ben poc d’expandir-se sense límits cap a llevant, però sortosament sembla que aquestes aspiracions cada cop tenen menys força. Els plans proposats a l’altra riba del Francolí eren fins fa ben poc escassos però sembla que darrerament es comença a mencionar la transformació de l’àmbit industrial. Tarragona demana un gir de la mirada cap a Ponent, els Barris esperen ansiosos ser algun dia una veritable peça més de la ciutat. La posició d’aquesta estació en tal indret, és l’excusa perfecta per tal d’iniciar aquesta transformació del degradat Polígon Francolí en un nou centre, conformar unes bones façanes fluvials, i fer d’est a oest del Francolí una ciutat continua.
  Matèria: Ferrocarrils--Edificis i estructures
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Arquitectura Architecture Arquitectura
  Departament: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
  Estudiant: Virgili Martínez, Miquel
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: entre-vies. Ferrocarril i Ciudad / Ciudad i Ferrocarril entre-vies. Railway and City / City and Railway
  Data de la defensa del treball: 2022-09-08
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Ferrocarril, Transformación urbana, Movilidad metropolitana Railway, Urban transformation, Metropolitan mobility Ferrocarril, Transformació urbana, Mobilitat metropolitana
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: entre-vies. Ferrocarril i Ciutat / Ciutat i Ferrocarril
  Director del projecte: Solé Gras, Josep Maria
  Ensenyament(s): Arquitectura
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Arquitectura
  Architecture
  Arquitectura
  Ferrocarrils--Edificis i estructures
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar