Treballs Fi de Grau> Pedagogia

Necessitats Orientatives i Percepció de l'Orientació Universitària en els Estudiants del Grau de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5489
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5489
 • Autors:

  Salom Griñó, David
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-01-17
  Resum: Aquesta recerca es basa en un estudi de cas múltiple per conèixer les necessitats orientatives i la percepció sobre l’orientació universitària dels estudiants de Pedagogia de la URV, així com descobrir la perspectiva que aporten a la temàtica els orientadors de la mateixa Universitat. S’ha realitat un qüestionari a 62 estudiants de diferents cursos del Grau i 2 entrevistes a dues orientadores del servei d’orientació de la universitat. Les conclusions de l’estudi han estat que els estudiants tenen necessitats d’orientació personal, acadèmica i professional, sent més elevades en el primer tipus. Així mateix, les orientadores de la institució reconeixen que no tenen suficients recursos per atendre degudament a tota la demanda, però matisen que els estudiants tampoc posen interès en conèixer i utilitzar el seu servei d’orientació.
  Matèria: Orientació escolar
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Ciencias de la educación Education sciences Ciències de l'educació
  Departament: Pedagogia
  Estudiant: Salom Griñó, David
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Necesidades Orientativas i Percepción de la Orientación Universitaria en los Estudiantes del Grado de Pedagogía de la Universidad Rovira y Virgili. Orienting Needs and Perception of the University Orienting Program among the Students of the Degree in Pedagogy of the University Rovira i Virgili. Necessitats Orientatives i Percepció de l'Orientació Universitària en els Estudiants del Grau de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili.
  Data de la defensa del treball: 2022-06-15
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Orientación universitaria, percepción, necesidades. University guidance, perception, needs. Orientació universitària, percepció, necessitats.
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Necessitats Orientatives i Percepció de l'Orientació Universitària en els Estudiants del Grau de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili.
  Director del projecte: Garrido Fandos, Manuel
  Ensenyament(s): Pedagogia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciencias de la educación
  Education sciences
  Ciències de l'educació
  Orientació escolar
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar