Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

La buena fe como límite a la teoría de los frutos del árbol envenenado

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:549
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG549
 • Autors:

  Prieto Albouy, Manuel
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-02-01
  Resum: El meu treball de fi de greu versa sobre una tema d’actualitat dins de l’activitat probatòria processal: la bona fe com a límit de la teoria dels fruits de l’arbre prohibit. Correspon a dos moments processals, tant a l’hora de l’obtenció com al moment de la seva pràctica. Segons la normativa al respecte, quan es tracta de proves s’imposa el límit dels Drets Fonamentals, imposant la nul·litat de valoració de la prova com a conseqüència en el cas que se’n vulnerés algun. Provinent de la jurisprudència d’Estats Units d’Amèrica, es va introduir la famosa teoria dels fruits de l’arbre prohibit a Espanya. Aquesta suposa l’eficàcia reflexa de la nul·litat probatòria, és a dir, les proves que derivin de la inicial, declarada nul·la, també seran nul·les, per l’efecte dominó que es crea. Si bé amb el pas del temps la teoria s’ha anat modulant, fins a establir-se una sèrie d’excepcions, amb la base de la connexió d’antijuricitat. Aquestes suposen la possible valoració i inclusió al procediment de les proves secundàries, exceptuant l’aplicació de la teoria. Tals limitacions són la troballa casual, el descobriment inevitable i la font independent. La més recent limitació, objecte del present estudi, és la bona fe. S’ha apreciat en supòsits on els funcionaris intervinents en diferents investigacions judicials en busca de matèria probatòria, convençuts de la correcta actuació que estan desenvolupant, la realitzen vulnerant algun Dret Fonamental, però per la seva bona fe actuant, es subsana i es valora per part dels Tribunals. Doncs amb el treball es va analitzar diferents sentències, a la par de la doctrina, per anar veient l’evolució des dels inicis de la implantació de la teoria a Nord-Amèrica comparant-ho amb Espanya, fins l’actualitat, observant que no hi ha unanimitat, i que evoluciona constantment. My work order degree studies an actual law term in procedural probative activities in ambit: the good faith as a limit of the theory of the fruits of the poisonous tree. It might appear in two moments of the process: when it’s been locking for evidences and acts and when these are going to be practiced. By the normative to use, when it is about investigation and practice of probable reals facts, Fundamental Rights have to been observed because they are considered as limits of them, so the consequence in these cases is the nullity of assessment during the process. Coming from North American jurisprudence, it was introduced the theory of the fruits of the poisonous tree in Spain. This theory supposes appreciate reflected effectiveness of nullity of new secondary facts. Over time it has been changing, including different exceptions based in unlawfulness connection. These exceptions include the possibility of value secondary proves, excepting the application of the theory. Such limitations are finding casual, inevitable discovery and independent source. The most recent limitation, that is the object of this study, is the good faith. It’s been appreciated in cases where the officials involved in different judicial investigations looking for material proved, convinced that they are acting correctly, they violated a Fundamental Right. But they act in good faith, and this is the reason of rectify the mistake, making possible that the Courts can appreciate the prove. With this study different judicial resolutions are been parsed, and also the doctrine about this theme. With this it can appreciated the evolution (that starts in United States f America, included later in Spain) of the exception of good faith of the fruit of the poisonous tree’s theory. So this parse shows the no unanimity and the continued evolution of this matter. Mi trabajo de fin de grado versa sobre un tema de actualidad dentro de la actividad probatoria procesal: la buena como límite de la teoría de los frutos del árbol prohibido. Corresponde a dos momentos procesales, tanto a la hora de la obtención como en el momento de su práctica. Según la normativa al respecto, cuando se trata de prueba se impone el límite de los Derechos Fundamentales, imponiendo la nulidad de la prueba como consecuencia para el caso que se vulnere alguno. Proviniendo de la jurisprudencia de los Estados Unidos de América, se introdujo la famosa teoría de los frutos del árbol prohibido en España. Esta supone la eficacia refleja de la nulidad probatoria, esto es, las pruebas que deriven de la inicial, declarada nula, también serán nulas, por el efecto dominó que se crea. Si bien con el paso del tiempo la teoría se ha ido modulando, hasta establecerse una serie de excepciones, con la base de la conexión de antijuricidad. Estas suponen la posible valoración e inclusión al procedimiento de las pruebas secundarias, exceptuando la aplicación de la teoría. Tales limitaciones son el hallazgo casual, el descubrimiento inevitable y la fuente independiente. La más reciente limitación, objeto del presente estudio, es la buena fe. Se ha apreciado en supuestos dónde los funcionarios intervinientes en diferentes investigaciones judiciales en busca de materia probatoria, convencidos de la correcta actuación que están desarrollando, la realizan vulnerando algún Derecho Fundamental, pero por su buena fe actuante, se subsana y se valora por parte de los Tribunales. Pues con el trabajo se va analizando diferentes sentencias, a la par de la doctrina, para ir viendo la evolución desde los inicios de la implantación de la teoría en Norteamérica comparándolo con España, hasta la actualidad, observando que no hay unanimidad y que evoluciona constantemente.
  Matèria: Bona fe (Dret)
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Prieto Albouy, Manuel
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: La bona fe com a límit a la teoría dels fruits de l'arbre prohibit Good faith as limit of the theory of the fruits of the poisonous tree La buena fe como límite a la teoría de los frutos del árbol envenenado
  Data de la defensa del treball: 2015-05-29
  Paraules clau: prova, bona fe, antijuricitat evidence, good faith, unlawfulness prueba, buena fe, antijuricidad
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: La buena fe como límite a la teoría de los frutos del árbol envenenado
  Director del projecte: Picó i Junoi, Joan
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Bona fe (Dret)
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar