Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

La distribució de les quotes de l'iae per activitats desenvolupades en varis municipis

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5551
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5551
 • Autors:

  Roig Hugué, Enric
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-01-26
  Resum: Els Ajuntaments són els encarregats de gestionar les quotes municipals on es meriti l’impost, però es poden donar situacions singulars, com és el cas que un local o instal·lació estigui radicat en més d’un terme municipal, fet que ocasiona que s’hagi de distribuir la quota als Ajuntaments afectats. La Regla 17ª.Ú.2 del RDL 1175/1990, contempla que l'objecte de distribució serà la quota municipal de tarifa, sense incloure els elements correctors. El coeficient de ponderació genera controvèrsia arran de la defectuosa normativa legal i reglamentària. Per la nostra part sostenim que no ha de ser objecte de còmput.
  Matèria: Ciències jurídiques
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Ciencias jurídicas Juridical sciences Ciències jurídiques
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Roig Hugué, Enric
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: La distribución de las cuotas del iae por actividades desarrolladas en varios municipios The distribution of iae fees for activities developed in various municipalities La distribució de les quotes de l'iae per activitats desenvolupades en varis municipis
  Data de la defensa del treball: 2022-09-13
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Ayuntamientos, Coeficiente de ponderación, coeficiente de situación City Councils, Weighting coefficient, Situation coefficient Ajuntaments, Coeficient de ponderació, Coeficient de siutació
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: La distribució de les quotes de l'iae per activitats desenvolupades en varis municipis
  Director del projecte: Merino Sancho, Víctor
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciencias jurídicas
  Juridical sciences
  Ciències jurídiques
  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar