Treballs Fi de Grau> Dret Públic

El uso del derecho penal como herramienta de control social

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5552
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5552
 • Autors:

  Solé Boronat, Enric
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-01-26
  Resum: El Derecho penal es usado por el Estado para castigar aquellas conductas que, teóricamente, la misma sociedad considera repudiables. Pero ¿qué sucede cuando el Estado decide escudarse bajo esa pretensión para infringir derechos y libertades fundamentales? Este artículo, pretende, en primer lugar, entender el propio funcionamiento del Derecho penal como herramienta de control social y del sistema jurídico. En segundo lugar, atenderemos a cuándo el uso de esta herramienta se vuelve despótico por parte del Estado, si es que esto sucede. Para finalizar, a modo ejemplificativo, estudiaremos los más famosos casos que abren debates sobre el abuso del Derecho penal El Dret penal és usat per l'Estat per a castigar aquelles conductes que, teòricament, la mateixa societat considera repudiables. Però què succeeix quan l'Estat decideix escudar-se sota aquesta pretensió per a infringir drets i llibertats fonamentals? Aquest article, pretén, en primer lloc, entendre el propi funcionament del Dret penal com a eina de control social i del sistema jurídic. En segon lloc, atendrem a quan l'ús d'aquesta eina es torna despòtic per part de l'Estat, si és que això succeeix. Per a finalitzar, a manera exemplificatiu, estudiarem els més famosos casos que obren debats sobre l'abús del Dret penal.
  Matèria: Ciències jurídiques
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Solé Boronat, Enric
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: L'ús del dret penal com a eina de control social The usage of Criminal law as a social control tool El uso del derecho penal como herramienta de control social
  Data de la defensa del treball: 2022-09-12
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Dret penal, control social, psicologia de l'autoritarisme Criminal law, social control, psychology of authoritarianism Derecho penal, control social, psicología del autoritarismo
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: El uso del derecho penal como herramienta de control social
  Director del projecte: Galiana Saura, Ángeles
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar