Treballs Fi de Grau> Ciències Mèdiques Bàsiques

La inhibición farmacológica de la epóxido hidrolasa soluble durante el desarrollo cerebral induce beneficios a largo plazo en ratones 5xFAD

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5584
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5584
 • Autors:

  Villoslada Fanega, Ainhoa
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-02-01
  Resum: El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a gran parte de la población anciana y se prevé que el número de casos aumente en las siguientes décadas. Actualmente solo existen tratamientos para mejorar la sintomatología y, además, se caracteriza por ser una enfermedad multigénica y difícil de diagnosticar. Por lo que, en este trabajo se estudia el efecto de un fármaco (TPPU) administrado de manera prenatal a ratones transgénicos 5xFAD. Para ello, se realizaron diferentes pruebas moleculares. Finalmente, se discute sobre el efecto de TPPU en los ratones 5xFAD. L'Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa que afecta gran part de la població anciana i es preveu que el nombre de casos augmenti en les següents dècades. Actualment només existeixen tractaments per a millorar la simptomatologia i, a més, es caracteritza per ser una malaltia multigènica i difícil de diagnosticar. Per tant, en aquest treball s'estudia l'efecte d'un fàrmac (TPPU) administrat de manera prenatal a ratolins transgènics 5xFAD. Per a això, es van realitzar diferents proves moleculars. Finalment, es discuteix sobre l'efecte de TPPU en els ratolins 5xFAD.
  Matèria: Epòxids. Efectes fisiològics
  Idioma: spa
  Codirector del treball: Sanfeliu Pujol, Coral
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Ciències Mèdiques Bàsiques
  Estudiant: Villoslada Fanega, Ainhoa
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: La inhibició farmacològica de l'epòxid hidrolasa soluble durant el desenvolupament cerebral indueix beneficis a llarg termini en ratolins 5xFAD Pharmacological inhibition of soluble epoxide hydrolase during brain development induces long-term benefits in 5xFAD mice La inhibición farmacológica de la epóxido hidrolasa soluble durante el desarrollo cerebral induce beneficios a largo plazo en ratones 5xFAD
  Data de la defensa del treball: 2022-09-15
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Epòxid hidrolasa soluble, inflamació, Tau, marques epigenètiques i malaltia d'Alzheimer Soluble epoxide hydrolase, inflammation, Tau, epigenetic marks and Alzheimer's disease Epóxido hidrolasa soluble, inflamación, Tau, marcas epigenéticas y enfermedad de Alzheimer
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: La inhibición farmacológica de la epóxido hidrolasa soluble durante el desarrollo cerebral induce beneficios a largo plazo en ratones 5xFAD
  Director del projecte: Fernandez Bravo, Ana
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Epòxids. Efectes fisiològics
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar