Treballs Fi de Grau> Ciències Mèdiques Bàsiques

Estudi de les alteracions metabòliques en nens i nenes degudes a l'exposició ambiental

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5602
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5602
 • Autors:

  Torres Vilanova, Cèlia
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-02-01
  Resum: Hi ha una manca d’estudis que caracteritzin les alteracions metabòliques i epigenètiques induïdes per l’exposició passiva al fum del tabac en nens. En aquest estudi fem l'extracció i analitzem mostres d’orina de nens i nenes de quatre anys per determinar les possibles alteracions metabòliques entre els menors que conviuen amb fumadors i els que no hi conviuen. L'anàlisi es duu a terme mitjançant cromatografia líquida acoblada a espectrometria de masses i els espectres MS1 es processen amb XCMS. Per identificar composts necessitem espectres de MS2. Usem HERMES per tal d'identificar els ions biològicament rellevants i fer MS2 sobre aquests.
  Matèria: Metabolisme. Trastorns en els infants
  Idioma: cat
  Codirector del treball: Ramírez González, Noelia
  Àrees temàtiques: Ciencias de la salud Health sciences Ciències de la salut
  Departament: Ciències Mèdiques Bàsiques
  Estudiant: Torres Vilanova, Cèlia
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Estudio de las alteraciones metabólicas en niños y niñas debidas a la exposición ambiental Study of metabolic alterations in childs due to enviromental exposure Estudi de les alteracions metabòliques en nens i nenes degudes a l'exposició ambiental
  Data de la defensa del treball: 2022-06-22
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Exposición ambiental en población pediàtrica, orina, metabolómica no dirigida, procesado de datos en lenguaje R Enviromental exposure in pediatric, urine, untarggeted metabolomics, data processing in R language Exposició ambiental en població pediàtrica, orina, metabolòmica no dirigida, processat de dades en llenguatge R
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Estudi de les alteracions metabòliques en nens i nenes degudes a l'exposició ambiental
  Director del projecte: Capilla Luque, Javier
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciencias de la salud
  Health sciences
  Ciències de la salut
  Metabolisme. Trastorns en els infants
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar