Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Cerca de biomarcadors microbians capil·lars per la caspa i la dermatitis seborreica

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5606
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5606
 • Autors:

  Clavero Mestres, Helena
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-02-02
  Resum: La dermatitis seborreica i la caspa són problemes dermatològics comuns que pateixen la meitat dels adults, relacionats amb una disbiosi del cuir cabellut. L’etiologia i patologia no estan ben caracteritzades i cal més informació sobre la microbiota capil·lar. La hipòtesi d’aquest treball és que es poden diferenciar pacients sans i pacients malalts mitjançant biomarcadors microbians. S’amplificaran regions variables de gens ribosomals de mostres de cuir cabellut de pacients sans i malalts, que seran seqüenciades mitjançant Ion Torrent i analitzades estadísticament. No s’han obtingut marcadors microbians, però hi ha una disminució de la riquesa poblacional fúngica en els grups malalts.
  Matèria: Marcadors bioquímics
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Clavero Mestres, Helena
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Búsqueda de biomarcadores microbianos capilares para la caspa y la dermatitis seborreica Search for scalp microbial biomarkers for dandruff and seborrheic dermatitis Cerca de biomarcadors microbians capil·lars per la caspa i la dermatitis seborreica
  Data de la defensa del treball: 2022-06-20
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Biomarcadores, metagenómica y secuenciación masiva Biomarkers, metagenomics and mass sequencing Biomarcadors, metagenòmica i seqüenciació massiva
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Cerca de biomarcadors microbians capil·lars per la caspa i la dermatitis seborreica
  Director del projecte: Portillo Guisado, M. Carmen
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Marcadors bioquímics
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar