Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Polihidroxialcanoats, una alternativa sostenible i biodegradable als plàstics tradicionals

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5612
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5612
 • Autors:

  Pentinat Llurba, Ot
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-02-02
  Resum: Els plàstics són una amplia gama de materials sintètics d’origen fòssil, de moment irreemplaçables. Tot i així, aquests no són biodegradables i contribueixen a la contaminació mediambiental. Els polihidroxialcanoats (PHA) són biopolímers d’àcid (R)-hidroxialcanoic, una alternativa als plàstics tradicionals a causa de les seves característiques similars i la seva biodegradabilitat completa. Aquests són sintetitzats majoritàriament per organismes procariotes per l’emmagatzematge d’energia. Mitjançant la repressió o supressió de vies competidores, la sobreexpressió dels diferents enzims de síntesis, la construcció de noves vies, l’augment de la mida cel·lular i la utilització de diferents cassets d’expressió s’ha editat el genoma, no només de bacteris, sinó que també de plantes, microalgues i llevats, per aconseguir organismes enginyeritzats productors de diferents polihidroxialcanoats.
  Matèria: Plàstics biodegradables
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Bioquímica y biotecnología Biochemistry and biotechnology Bioquímica i biotecnologia
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Pentinat Llurba, Ot
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Polihidroxialcanoados, una alternativa sostenible y biodegradable a los plásticos tradicionales Polyhydroxialcanoates, a sustainable and biodegradable alternative to traditional plastics Polihidroxialcanoats, una alternativa sostenible i biodegradable als plàstics tradicionals
  Data de la defensa del treball: 2022-06-22
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Bioplásticos, polihidroxialcanoatos, técnicas de ingeniería genética Bioplastics, polyhydroxyalkanoates, genetic engineering techniques Bioplàstics, polihidroxialcanoats, tècniques d’enginyeria genètica
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Polihidroxialcanoats, una alternativa sostenible i biodegradable als plàstics tradicionals
  Director del projecte: Súarez Recio, Manuel
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica y biotecnología
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica i biotecnologia
  Plàstics biodegradables
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar