Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Optimització i automatització d'una anàlisi lipidòmica de sèrum humà per 1H-RMN

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5614
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5614
 • Autors:

  Homs Aguadé, Pau
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-02-03
  Resum: La lipidómica, és la ciència que estudia els lípids a gran escala, generant perfils de les diferents famílies lipídiques biogèniques, l’estudi exhaustiu de les seves vies metabòliques i la interpretació de la seva importància fisiològica, basada en tècniques de química analítica i anàlisis estadístiques. Gràcies a la seva importància, en aquest treball es busca optimitzar i automatitzar el protocol d’extracció dels lípids a partir de sèrum humà per a una posterior anàlisi lipidòmica emprant espectroscòpia de ressonància magnètica nuclear de protons. Així, es va analitzar el protocol per detectar dos possibles punts crítics: la liofilització de les mostres i la congelació de la fase orgànica amb solvent d’extracció i sense. No es van observar diferències significatives entre les dues condicions en ambdós casos. En el cas de la liofilització es va observar una predominança de l’efecte biològic sobre l’efecte analític, pel que es va decidir liofilitzar les mostres amb el fi de facilitar l’automatització del procés. En el cas de la congelació, és preferible emmagatzemar la fase orgànica sense els solvents d’extracció, però en cas que no sigui possible, qualsevol conjunt de mostres ha de ser tractat amb les mateixes condicions. Amb la finalitat d’automatitzar el protocol, es va programar el robot dispensador de líquids “Agilent Bravo Automated Liquid Handling Platform” per automatitzar la resuspensió de la mostra desprès de ser liofilitzada i l’extracció de la fase orgànica. Es van observar coeficients de variació menors quan es realitza el protocol automatitzat, així com una superposició quasi perfecta dels espectres de RMN de les alíquotes tractades automàticament, a diferència de les tractades manualment.
  Matèria: Lípids de la sang
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Bioquímica y biotecnología Biochemistry and biotechnology Bioquímica i biotecnologia
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Homs Aguadé, Pau
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Optimización y automatización de un análisis lipidómico de suero humano por 1H-RMN Optimization and automation of a lipidomic analysis of human serum by 1H-NMR Optimització i automatització d'una anàlisi lipidòmica de sèrum humà per 1H-RMN
  Data de la defensa del treball: 2022-06
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Lipidómica, Resonancia Magnética Nuclear, Deconvolución Lipidomics, Nuclear Magnetic Resonance, Deconvolution Lipidòmica, Ressonància Magnètica Nuclear, Deconvolució
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Optimització i automatització d'una anàlisi lipidòmica de sèrum humà per 1H-RMN
  Director del projecte: Cordero Otero, Ricardo Román
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica y biotecnología
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica i biotecnologia
  Lípids de la sang
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar