Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Explorant el paper de la citocina GDF15 en Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD)

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5616
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5616
 • Autors:

  Castillo Contreras, Rosa Laura
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-02-03
  Resum: "La malaltia del fetge gras no alcohòlic (NAFLD) afecta a una de cada quatre persones. Es tracta d’una malaltia progressiva, sent els seus estats primaris reversibles i els últims irreversibles. Tot i això, la malaltia es troba infra-diagnosticada degut a la manca de mètodes eficaços no invasius de detecció i seguiment. Estudis previs relacionen la citocina GDF15 amb malalties hepàtiques cròniques. Concretament, GDF15 podria participar en el desenvolupament i resolució de la NAFLD. Aquí s’estudia el paper de GDF15 com a potencial biomarcador no invasiu de la malaltia. També, s’avaluen les possibles associacions entre GDF15 amb un perfil característic de triglicèrids hepàtics"
  Matèria: Fetge. Malalties
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Castillo Contreras, Rosa Laura
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Explorant el paper de la citocina GDF15 en Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) Exploring the role of the cytokine GDF15 in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) Explorando el papel de la citocina GDF15 en Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD)
  Data de la defensa del treball: 2022-06-20
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: NAFLD, GDF15, dieta grassa, triglicèrids hepàtics NAFLD, GDF15, high fat diet, hepatic triglycerides NAFLD, GDF15, dieta grasa, trigliceridos hepáticos
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Explorant el paper de la citocina GDF15 en Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD)
  Director del projecte: Rodríguez-Calvo, Ricardo
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Fetge. Malalties
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar