Treballs Fi de Grau> Pedagogia

A l'era digital cotinuem ensenyant a escriure en lletra lligada?

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5648
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5648
 • Autors:

  Marco Fortuny, Maria Dolors
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023/02/08
  Resum: Aquesta investigació té per objectiu d’explorar i conèixer l’opinió dels mestres amb relació a quin tipus de grafia és més adequada i òptima per al procés d’ensenyament i aprenentatge de la lectoescriptura a l’etapa d’infantil i quina és la tipografia que s’empra actualment en les escoles. Per complir els objectius s’ha emprat una metodologia mixta amb noranta-quatre qüestionaris i dues entrevistes a professionals de l’educació infantil a partir de les quals s’ha obtingut els resultats per donar resposta a la present investigació: “En l‟era digital en la qual ens trobem, en la que els beneficis de l‟escriptura amb lletra cursiva o lligada ja no són tan necessaris (ràpida execució, reducció d‟interrupcions) i la lletra d‟impremta està més present que mai en la vida dels infants, hem de continuar ensenyant a escriure en lletra lligada a l‟etapa d‟infantil?” A partir d’aquests mètodes s’ha conegut les tipografies utilitzades en les escoles per l’ensenyament i l’aprenentatge de la lectoescriptura, i hem obtingut dades com que en el 46% dels mestres enquestats considera que no és necessari continuar ensenyant lletra lligada en l’etapa d’infantil, així com els avantatges i inconvenients de l’ús de cada tipografia.
  Matèria: Escriptura
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Ciencias de la educación Education sciences Ciències de l'educació
  Departament: Pedagogia
  Estudiant: Marco Fortuny, Maria Dolors
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: ¿En la era digital seguimos enseñando a escribrir con letra ligada? In the digital age, do we still teach writing with a ligature? A l'era digital cotinuem ensenyant a escriure en lletra lligada?
  Data de la defensa del treball: 2022-06-14
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: lectoescritura, letra ligada, letra imprenta reading and writing, cursive writing, print lectoescriptura, lletra lligada, lletra impremta
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: A l'era digital cotinuem ensenyant a escriure en lletra lligada?
  Director del projecte: García López, Alicia
  Ensenyament(s): Educació Infantil
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciencias de la educación
  Education sciences
  Ciències de l'educació
  Escriptura
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar