Treballs Fi de Grau> Pedagogia

Escoles verdes: Integració, descripció i anàlisi dels valors, hàbits i dinàmiques que impliquen vetllar a favor del medi ambient per part dels centres educatius del territori català

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5656
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5656
 • Autors:

  Del Jesús Puig, Sofía
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-02-08
  Resum: Des de fa molts anys, el concepte d’educació ambiental ha ocupat un segon pla pel que fa a l’educació fomentada per les escoles, sense que tingués gran rellevància dins o fora de les institucions. En aquest treball de fi de grau es farà una mirada al passat per a saber des de quin punt de sortida partim i com va sorgir aquesta lluita per introduir la sostenibilitat a les aules. A partir d'aquí, aprofundirem en les xarxes sostenibles que conformen el territori espanyol i concretant encara més, al territori català. Es requerirà de la col·laboració de diversos centres educatius catalans que formen part de la XESC, públics, concertats, laics i religiosos, per a dur a terme una enquesta i una entrevista, on s'analitzarà el grau d’organització, recursos, infraestructura, activitats i coneixements que tenen envers el medi ambient i la sostenibilitat.
  Matèria: Educació
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Ciències de l'educació Education sciences Ciencias de la educación
  Departament: Pedagogia
  Estudiant: Del Jesús Puig, Sofía
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Escoles verdes: Integració, descripció i anàlisi dels valors, hàbits i dinàmiques que impliquen vetllar a favor del medi ambient per part dels centres educatius del territori català Green schools: Integration, description and analysis of values, habits and dynamics which involve safeguarding the environment environment by schools of the Catalan territory Escuelas verdes: Integración, descripción y análisis de los valores, hábitos y dinámicas que implican velar a favor del medio ambiente por parte de los centros educativos del territorio catalán
  Data de la defensa del treball: 2022-06-14
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: educación ambiental, sostenibilidad, ecología environmental education, sustainability, ecology educación ambiental, sostenibilidad, ecología
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Escoles verdes: Integració, descripció i anàlisi dels valors, hàbits i dinàmiques que impliquen vetllar a favor del medi ambient per part dels centres educatius del territori català
  Director del projecte: Cañadilla López, José Luís
  Ensenyament(s): Educació Infantil
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de l'educació
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  Educació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar