Treballs Fi de Grau> Pedagogia

Avaluació de la implementació d'actuacions pròpies de l'educació especial a l'educació ordinària

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5662
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5662
 • Autors:

  Pérez Priego, Genelle
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-02-09
  Resum: En aquest Treball de Fi de Grau s’ha realitzat una recerca sobre la nova metodologia nou context d’aprenentatge (NCA) impartida a unes escoles concertades d’àmbit religiós que pertanyen a la mateixa institució, posada en marxa des d’aquest curs 2021- 2022 a l’etapa d’educació infantil. Aquesta nova metodologia implementa l’actuació d’eines comunicatives, creades per l’NCA, per a tot el grup classe, en el moment de la planificació del dia a l’acollida. Amb aquest objectiu, s’ha dut a terme una avaluació de la implementació de mesures extretes de l’educació especial a l’educació ordinària, qüestionant si aquesta és útil i eficient per a tots els infants i no només pels que tenen necessitats educatives especials (NEE). Així mateix, s’ha comptat amb la col·laboració de les tutores de P-5, final d’etapa d’educació infantil, de les escoles concertades de Catalunya que treballen l’NCA, per a la realització d’enquestes per avaluar l’efectivitat i l’impacte que té sobre l’infant la implementació d’aquestes eines comunicatives. A més, s’ha obtingut la participació de set mestres per dur a terme entrevistes. D’altra banda, mitjançant l’observació directa de 50 infants a partir d’una graella d’observació, s’ha realitzat un estudi utilitzant com a mostra als infants de P-5 d’una de les escoles concertades de la província de Tarragona que treballa l’NCA. Finalment, a partir dels resultats obtinguts analitzant els punts forts i febles, s’ha aportat una proposta de millora pel tancament del dia.
  Matèria: Educació especial
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Ciències de l'educació Education sciences Ciencias de la educación
  Departament: Pedagogia
  Estudiant: Pérez Priego, Genelle
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Avaluació de la implementació d'actuacions pròpies de l'educació especial a l'educació ordinària Evaluation of the implementation of special education actions in ordinary education Evaluación de la implementación de actuaciones propias de la educación especial a la educación ordinaria
  Data de la defensa del treball: 2022-06-15
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: nou context d'aprenentatge, necessitats educatives especials, eines comunicatives new learning context, special educational needs, communicative tools nuevo contexto de aprendizaje, necesidades educativas especiales, herramientas comunicativas
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Avaluació de la implementació d'actuacions pròpies de l'educació especial a l'educació ordinària
  Director del projecte: Torrens Urrutia, Adrià
  Ensenyament(s): Educació Infantil
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de l'educació
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  Educació especial
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar