Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Olfactomedin proteins and their potential involvement in nonalcoholic fatty liver disease

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5697
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5697
 • Autors:

  Barrientos Riosalido, Andrea
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-02-09
  Resum: To provide new insights into the roles of Olfactomedin (OLFM)2 and OLFM4 related to nonalcoholic fatty liver disease NAFLD pathogenesis, in this study, we used RT-qPCR to analyse the mRNA expression of OLFM2 in liver biopsies and OLFM4 in jejunum samples, in a cohort of women with morbid obesity classified according to their hepatic histology. Our results showed that OLFM2 increased as NAFLD progresses and OLFM4 present positive correlations with interleukins and jejunal TLR9. In conclusion, OLFM2 in liver seems to play a relevant role in NAFLD progression, while OLFM4 in jejunum could be involved in gut dysbiosis related-inflammation events. Per proporcionar noves idees sobre els papers de l'olfactomedin (OLFM)2 i OLFM4 relacionats amb la patogènesi de la malaltia hepàtica grassa no alcohòlica NAFLD, en aquest estudi, hem utilitzat RT-qPCR per analitzar l'expressió d'ARNm d'OLFM2 en biòpsies hepàtiques i OLFM4 en mostres de jejú, en una cohort de dones amb obesitat mòrbida classificada segons la seva histologia hepàtica. Els nostres resultats van mostrar que OLFM2 va augmentar a mesura que avança la NAFLD i OLFM4 presenta correlacions positives amb les interleucines i el TLR9 jejunal. En conclusió, OLFM2 al fetge sembla tenir un paper rellevant en la progressió de NAFLD, mentre que OLFM4 al jejú podria estar implicat en esdeveniments d'inflamació relacionats amb la disbiosi intestinal.
  Matèria: Fetge
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica y biotecnología Biochemistry and biotechnology Bioquímica i biotecnologia
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Barrientos Riosalido, Andrea
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Las proteínas olfatomedinas y su posible implicación en la enfermedad del hígado graso no alcohólico Olfactomedin proteins and their potential involvement in nonalcoholic fatty liver disease Les proteïnes olfactomedina i la seva possible implicació en la malaltia del fetge gras no alcohòlic
  Data de la defensa del treball: 2022-06-21
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: olfatomedina, enfermedad del hígado graso no alcohólico, eje intestino-hígado, inflamación. olfactomedin, nonalcoholic fatty liver disease, gut-liver axis, inflammation. olfactomedina, malaltia del fetge gras no alcohòlic, eix intestí-fetge, inflamació.
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Olfactomedin proteins and their potential involvement in nonalcoholic fatty liver disease
  Director del projecte: Hernández Aguilera, Anna; Auguet Quintillà, Teresa; Bertran Ramos, Laia
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica y biotecnología
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica i biotecnologia
  Fetge
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar