Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Metabolomics analysis of chards and nmr profiling of the caenorhabditis elegans metabolome with Parkinson’s disease

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5701
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5701
 • Autors:

  de Sousa Aguiló, Jean-Paul
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-02-09
  Resum: S'ha demostrat que les plantes són beneficioses per a la salut. La ciència òmica ha portat a realitzar estudis àmpliament d'aquests beneficis. El present estudi pretén esbrinar nous compostos i nous efectes biològics de les bledes. S'han mostrat diferències entre diferents parts de 28 bledes diverses (fulla, tija i arrel) amb possibles efectes biològics beneficiosos. A més, s'ha fet un estudi metabolòmic de Caenorhabditis elegans (C. elegans) per veure si es tracta d'un bon model diferencial per a estudis de metabolòmica RMN sobre la malaltia de Parkinson (MP). Amb un resultat positiu. Plants have been demonstrated to be beneficial to health. The omics science has led to perform widely studies of these benefits. The present study aims to find out new compounds and new biological effects of chards. Differences have been shown between different parts of 28 diverse chards (leaf, stem, and root) with possible beneficial biological effects. In addition, a metabolomic study of Caenorhabditis elegans (C. elegans) has been done to see if this is a good differential models for NMR metabolomics studies on Parkinson’s disease (PD). With a positive result.
  Matèria: Malaltia, de Parkinson
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: de Sousa Aguiló, Jean-Paul
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Anàlisis metabolòmic de bledes i perfilat en rmn del metaboloma del caenorhabditis elegans amb la malaltia del Parkinson Metabolomics analysis of chards and nmr profiling of the caenorhabditis elegans metabolome with Parkinson’s disease Análisis metabolómico de acelgas y perfilado en rmn del metaboloma del caenorhabditis elegans con la enfermedad del Parkinson
  Data de la defensa del treball: 2022-06-22
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: metabolòmica, RMN, plantes metabolomics, NMR, plants metabolómica, RMN, plantas
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Metabolomics analysis of chards and nmr profiling of the caenorhabditis elegans metabolome with Parkinson’s disease
  Director del projecte: Palacios Jordán, Héctor
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Malaltia, de Parkinson
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar