Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Could nutrition help in the primary prevention of breast cancer in women? Bibliographic research on this topic

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5713
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5713
 • Autors:

  Gil Castelló, Inés
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-02-10
  Resum: El càncer de mama (BC) és la cinquena causa de mortalitat per càncer a tot el món. La nutrició és un factor de risc modificable i podria tenir un impacte significatiu en la prevenció primària. La recerca bibliogràfica es va dur a terme mitjançant la base de dades PubMed. Els resultats van suggerir que una ingesta més alta d'aliments ultraprocessats sembla estar associada amb un risc més elevat de BC. Altres aliments, com els bolets, semblen estar inversament associats amb el risc de BC. Alguns nutrients també semblen estar inversament associats amb el risc de BC, com ara el calci, la vitamina D i els carotenoides. Amb tot, seguir hàbits alimentaris saludables sembla reduir el risc de desenvolupar BC. Breast cancer (BC) is the fifth leading cause of cancer mortality worldwide. Nutrition is a modifiable risk factor, and it could have a significant impact on primary prevention. Bibliographical research was carried out using the PubMed database. The results suggested that higher intake of ultra-processed foods seem to be associated with higher risk of BC. Other foods, such as mushrooms seem to be inversely associated with BC risk. Some nutrients also seem to be inversely associated with BC risk, including calcium, vitamin D and carotenoids. All in all, following healthy eating habits seems to reduce the risk of developing BC.
  Matèria: Càncer en les dones
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Gil Castelló, Inés
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Podria la nutrició ajudar en la prevenció primària del càncer de mama en dones? Could nutrition help in the primary prevention of breast cancer in women? Bibliographic research on this topic ¿Podría la nutrición ayudar en la prevención primaria del cáncer de mama en las mujeres? Investigación bibliográfica sobre este tema
  Data de la defensa del treball: 2022-06-22
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: càncer de mama, nutrició, prevenció primària breast cancer, nutrition, primary prevention cáncer de mama, nutrición, prevención primaria
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Could nutrition help in the primary prevention of breast cancer in women? Bibliographic research on this topic
  Director del projecte: Gómez Álvarez, Josep
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Càncer en les dones
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar