Treballs Fi de Grau> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Towards a biosensor for the detection of acute lymphoblastic leukemia

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5716
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5716
 • Autors:

  Morillas Varela, Patricia
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-02-10
  Resum: Early diagnosis of Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) in children is of utmost importance to avoid relapses and to make quick treatment decisions. Electrochemical biosensors have the potential to provide fast, highly reliable, sensitive and accurate quantitative response, at a low cost, and with the ease of miniaturisation. In this project, exosomal miRNAs emerging biomarkers related to ALL will be chosen. Next, semiconductor porous materials will be fabricated and their chemical functionalisation addressed to perform as sensing platform. Finally, we will design and optimise the most suitable sensing mechanism for the electrochemical detection of the target analyte. El diagnòstic precoç de la leucèmia limfoblàstica aguda (LLA) en nens és de màxima importància per evitar recaigudes i prendre decisions de tractament ràpides. Els biosensors electroquímics tenen el potencial de proporcionar una resposta quantitativa ràpida, altament fiable, sensible i precisa, a un baix cost i amb la facilitat de miniaturització. En aquest projecte, es triaran biomarcadors emergents de miRNA exosomals relacionats amb ALL. A continuació, es fabricaran materials porosos semiconductors i s'abordaran la seva funcionalització química perquè funcionin com a plataforma de detecció. Finalment, dissenyarem i optimitzarem el mecanisme de detecció més adequat per a la detecció electroquímica de l'analit diana.
  Matèria: Leucèmia limfoblàstica
  Idioma: en
  Codirector del treball: Verma, Deepanshu
  Àrees temàtiques: Enginyeria electrònica Electronic engineering Ingeniería electrónica
  Departament: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Estudiant: Morillas Varela, Patricia
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Cap a un biosensor per a la detecció de la leucèmia limfoblàstica aguda Towards a biosensor for the detection of acute lymphoblastic leukemia Hacia un biosensor para la detección de la leucemia linfoblástica aguda
  Data de la defensa del treball: 2022-06-21
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Leucèmia limfoblàstica aguda, biosensor electroquímic, miRNA exosomal Acute lymphoblastic leukemia, electrochemical biosensor, exosomal miRNA Leucemia linfoblástica aguda, biosensor electroquímico, miRNA exosomal
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Towards a biosensor for the detection of acute lymphoblastic leukemia
  Director del projecte: Prieto Simón, Beatriz
  Ensenyament(s): Enginyeria Biomèdica
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Enginyeria electrònica
  Electronic engineering
  Ingeniería electrónica
  Leucèmia limfoblàstica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar