Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Diagnostic discordance in Neisseria gonorrhoeae: negative culture and positive PCR

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5717
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5717
 • Autors:

  Martínez Guindo, Sandra
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-02-10
  Resum: La gonorrea és la segona malaltia de transmissió sexual més prevalent. Per al diagnòstic es requereix una inspecció microscòpica de teixits tenyits de Gram, cultiu bacterian i PCR. L'objectiu de l'estudi és analitzar els casos de PCR positiva i cultiu negatiu de N. gonorrhoeae detectats durant els anys 2018-2022 al Clínico-Malvarrosa (València). Per identificar les possibles causes, es va realitzar una anàlisi retrospectiva mitjançant regressió logística binària mitjançant el programari IBM SPSS. L'absència de símptomes en el pacient en el moment de la presa de mostres, un CT>27 (CT: cicle de quantificació) en PCR i l'administració d'antibiòtics. els aspectes més importants que s'han descrit. Gonorrhea is the second most prevalent sexually transmitted disease. Microscopic inspection of Gram-stained tissues, bacterial culture, and PCR are required for the diagnosis. The aim of the study is to analyze the cases of positive PCR and negative culture for N. gonorrhoeae detected during the years 2018-2022 in the Clínico-Malvarrosa (Valencia). To identify possible causes, a retrospective analysis was performed using binary logistic regression using IBM SPSS software.The absence of symptoms in the patient at the time of sampling, a CT>27 (CT: cycle of quantification) on PCR, and antibiotic administration are the most important aspects that have been described.
  Matèria: Gonorrea
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Martínez Guindo, Sandra
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Discordança diagnòstica en Neisseria gonorrhoeae: cultiu negatiu i PCR positiva Diagnostic discordance in Neisseria gonorrhoeae: negative culture and positive PCR Discordancia diagnóstica en Neisseria gonorrhoeae: cultivo negativo y PCR positiva
  Data de la defensa del treball: 2022-06-21
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Neisseria gonorrhoeae, cultiu, PCR Neisseria gonorrhoeae, culture, PCR Neisseria gonorrhoeae, cultivo, PCR
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Diagnostic discordance in Neisseria gonorrhoeae: negative culture and positive PCR
  Director del projecte: García-Vallvé, Santiago
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Gonorrea
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar