Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Effect and prevalence of thyroid disease during pregnancy

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5721
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5721
 • Autors:

  Padilla Ballester, Pilar
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-02-10
  Resum: Els trastorns de la tiroide, especialment l'hipotiroïdisme, són freqüents durant l'embaràs. L'hipotiroïdisme té efectes negatius en la salut del fetus i de la mare. En aquest estudi, es van analitzar les dades de dones embarassades de l'Hospital de Santa Tecla de 2021 per examinar pacients en funció dels resultats dels seus anticossos de l'hormona estimulant de la tiroide, la tiroxina i la peroxidasa tiroïdal. També es va tenir en compte la història clínica en alguns casos. L'estudi va concloure amb la importància de comprovar si hi ha trastorns de la tiroide durant l'embaràs per evitar els riscos de la mare i el fetus. També es va considerar el vincle entre l'hipotiroïdisme gestacional i diversos factors com ara les condicions anteriors de la tiroide i l'avortament, entre d'altres. Thyroid disorders, especially hypothyroidism, are common during pregnancy. Hypothyroidism has negative effects in the health of the fetus and the mother. In this study, data from 2021 Santa Tecla Hospital pregnant women was analysed to examine patients based on their thyroid stimulating hormone, thyroxine, and thyroid peroxidase antibody results. Clinical history was also considered in some cases. The study concluded with the importance of checking for thyroid disorders during pregnancy to avoid mother and fetus risks. It was also considered the link between gestational hypothyroidism and several factors such as previous thyroid conditions and abortion, among others.
  Matèria: Tiroide
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Padilla Ballester, Pilar
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Efecte i prevalença de les malalties tiroïdals durant l'embaraç Effect and prevalence of thyroid disease during pregnancy Efecto y prevalencia de las enfermedades tiroideas durante el embarazo
  Data de la defensa del treball: 2022-06-21
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: hormones tiroïdals, embaràs, tractament thyroid hormones, pregnancy, treatment hormonas tiroideas, embarazo, tratamiento
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Effect and prevalence of thyroid disease during pregnancy
  Director del projecte: Mas Capdevila, Anna
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Tiroide
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar