Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Assessing inter-organ crosstalk in the development of obesity-associated non-alcoholic fatty liver disease

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5724
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5724
 • Autors:

  Vañó Segarra, Irene
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-02-10
  Resum: Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is closely related to obesity, and both diseases are considered a global pandemic. If not treated, NAFLD turns more severe reaching non-alcoholic steatohepatitis (NASH). During the progression of this disease, organs exchange information using organokines, trying to modulate their physiologic status. We sought to determine the concentration of six organokines in plasma and assess their role in the obesity-associated NAFLD progression. We performed a sandwich Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) and found out significant differences between healthy volunteers and NAFL patients. However, only Adiponectin and FGF21 were found to be associated to NAFLD progression. La malaltia del fetge gras no alcohòlic (NAFLD) està estretament relacionada amb l'obesitat, i ambdues malalties es consideren una pandèmia global. Si no es tracta, la NAFLD es torna més greu arribant a l'esteatohepatitis no alcohòlica (NASH). Durant la progressió d'aquesta malaltia, els òrgans intercanvien informació mitjançant organocines, intentant modular el seu estat fisiològic. Hem intentat determinar la concentració de sis organocines al plasma i avaluar el seu paper en la progressió de NAFLD associada a l'obesitat. Vam realitzar un assaig d'immunosorbent lligat a enzims (ELISA) i vam descobrir diferències significatives entre voluntaris sans i pacients amb NAFL. Tanmateix, només es va trobar que l'adiponectina i el FGF21 estaven associats a la progressió de la NAFLD.
  Matèria: Obesitat
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica y biotecnología Biochemistry and biotechnology Bioquímica i biotecnologia
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Vañó Segarra, Irene
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Evaluación de la interrelación entre órganos en el desarrollo de la enfermedad del hígado graso no alcohólico asociada a la obesidad Assessing inter-organ crosstalk in the development of obesity-associated non-alcoholic fatty liver disease Avaluació de la interrelació entre òrgans en el desenvolupament de la malaltia del fetge gras no alcohòlic associada a l'obesitat
  Data de la defensa del treball: 2022-06-21
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: obesidad, enfermedad del hígado graso no alcohólico, organokines obesity, non-alcoholic fatty liver disease, organokines obesitat, enfermetat del fetge gras no alcohòlic, organokines
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Assessing inter-organ crosstalk in the development of obesity-associated non-alcoholic fatty liver disease
  Director del projecte: Torrell Galceran, Helena
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica y biotecnología
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica i biotecnologia
  Obesitat
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar