Treballs Fi de Grau> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Development and evaluation of a new non-invasive and high sampling rate score to assess lung injury for ventilated patients

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5726
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5726
 • Autors:

  Sort Rufat, Bernat
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-02-10
  Resum: Avui en dia, la mesura estàndard d'or per avaluar el nivell d'insuficiència pulmonar en pacients críticament malalts a les UCI és la puntuació SOFA respiratòria. Aquest mètode es basa en les mesures de PaO2 a través de la seva relació amb FiO2: la relació PaO2/FiO2. Mentre que el FiO2 es pot obtenir de forma no invasiva i amb una alta taxa de mostreig, l'obtenció del PaO2 es realitza mitjançant una tècnica invasiva i puntual amb una baixa taxa de mostreig. Aquest projecte té com a objectiu desenvolupar i avaluar una nova puntuació de mostreig alt i no invasiva basada en la saturació d'oxigen mesurat per l'oxímetre de pols (SpO2) per avaluar la lesió pulmonar per als pacients ventilats. Nowadays, the gold standard measurement to assess the level of lung failure in critically ill patients in the ICU is the respiratory SOFA score. This method is based on PaO2 measurements through its relationship with FiO2: the PaO2/FiO2 ratio. While FiO2 can be obtained non-invasively and at a high sampling rate, obtaining PaO2 is carried out by an invasive and punctual technique at a low sampling rate. This project aims to develop and evaluate a new non-invasive and high sampling rate score based on pulse oximeter oxygen saturation (SpO2) to assess lung injury for ventilated patients.
  Matèria: Pulmons. Malalties
  Idioma: en
  Codirector del treball: Guimerà Manrique, Roger
  Àrees temàtiques: Ciencias de la salud Health sciences Ciències de la salut
  Departament: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Estudiant: Sort Rufat, Bernat
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Desenvolupament i avaluació d'una nova puntuació no invasiva i d'alta taxa de mostreig per avaluar la lesió pulmonar en pacients ventilats Development and evaluation of a new non-invasive and high sampling rate score to assess lung injury for ventilated patients Desarrollo y evaluación de una nueva puntuación no invasiva y de alta tasa de muestreo para evaluar la lesión pulmonar en pacientes ventilados
  Data de la defensa del treball: 2022-09-14
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: puntuació SOFA respiratòria, puntuació no invasiva i d'alta taxa de mostreig, ciència de dades respiratory SOFA score, non-invasive and high sampling rate score, data science puntuación SOFA respiratoria, puntuación no invasiva y de alta tasa de muestreo, ciencia de datos
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Development and evaluation of a new non-invasive and high sampling rate score to assess lung injury for ventilated patients
  Director del projecte: Gómez Álvarez, Josep
  Ensenyament(s): Enginyeria Biomèdica
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciencias de la salud
  Health sciences
  Ciències de la salut
  Pulmons. Malalties
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar